Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)

Artikkel

Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden høsten 2009 og for gutter siden 2018. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus).

Bilde til HPV-vaksine 7.trinn film.png

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden høsten 2009 og for gutter siden 2018. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus).


Innhold på denne siden

Ved tilbud om vaksine til barn skal barnets mening vektlegges. På denne nettsiden får barn og foreldre informasjon om hensikten med vaksinen, hvordan vaksinasjonen gjennomføres, om effekt av vaksinen og om eventuelle bivirkninger.

Til deg som skal vaksineres - slik foregår vaksinasjonen

Vaksinen settes i overarmen. Det gis to doser vaksine med minst seks måneders mellomrom. Før vaksinasjonen vil helsesykepleier spørre deg om du er frisk og om du har hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Du kan ta vaksinen selv om du er forkjølet eller er litt ute av form. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Du kan trene etter vaksinasjon så lenge du føler at du er i form til det.

HPV-vaksinen beskytter både gutter og jenter mot kreft

HPV er et svært vanlig virus. Det finnes mange ulike typer HPV. Viruset smitter lett ved seksuell kontakt, og de fleste får en eller flere HPV-infeksjoner i løpet av livet. Det er vanligst å bli smittet i ung alder.

De fleste merker ikke at de er smittet med HPV (har ingen symptomer). I de fleste tilfeller går en HPV-infeksjon over av seg selv i løpet av noen måneder. Noen ganger kan viruset føre til langvarig infeksjon, som i sjeldne tilfeller kan føre til forstadier til kreft og kreft.

HPV-vaksinen kan beskytte mot følgende HPV-relaterte kreftformer:

 • Livmorhalskreft (kvinner)
 • Kreft i endetarm/anus, munn og svelg (begge kjønn)
 • Kreft i skjede og ytre kjønnsorganer (kvinner)
 • Kreft på penis (menn)
HPV-vaksine 7. trinn.PNG

Mer om livmorhalskreft og andre kreftformer som skyldes HPV

Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom. I Norge er det hvert år om lag 350-400 kvinner som får denne sykdommen, og 60-100 som dør av den.

HPV livmorhalsen.png

Årlig blir flere enn 7 000 kvinner operert for alvorlige forstadier til livmorhalskreft for å unngå videre utvikling til kreft. Gravide, som tidligere har gjennomgått en slik operasjon, kan ha økt risiko for at fosteret dør (spontanabort) eller for tidlig fødsel.

Hvert år får mellom 200 og 300 kvinner og menn HPV-relatert kreft i andre organer enn livmorhals (munn, svelg og endetarmen (anus) hos begge kjønn, samt skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner og penis hos menn).  Disse krefttilfellene er omtrent likt fordelt mellom kvinner og menn. Kreft i munn og svelg er vanligst hos menn, og antallet er økende.

Slik virker HPV-vaksine

HPV-vaksine virker forebyggende. Vaksinen gir derfor best beskyttelse når den gis til barn/unge før de utsettes for smitte. Derfor får barn tilbud om HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet på 7. klassetrinn, i god tid før gjennomsnittlig alder for seksuell debut.

HPV-vaksine består av proteiner som ligner deler av overflaten på viruset. Vaksinen inneholder ikke levende virus, og kan ikke gi HPV-infeksjon.

Vaksinen gir like god immunrespons hos gutter og jenter. Effekten er så langt best undersøkt mot forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft, hvor vaksinen gir mer enn 90 prosent beskyttelse blant jenter og kvinner som vaksineres før de utsettes for HPV-smitte.

Det er vist at beskyttelsen fra HPV-vaksine varer i mer enn 13 år etter vaksinasjon, og det er så langt ikke sett tegn til at beskyttelsen svekkes med tiden. Oppfølging av de vaksinerte over tid tyder så langt på at det ikke er behov for oppfriskningsdose (boosterdose) senere i livet for å opprettholde den gode beskyttelsen. Nyere internasjonale studier viser god beskyttelse allerede etter første dose. 

Bivirkninger

Vaksiner kan, som alle legemidler, gi bivirkninger. De vanligste bivirkningene av HPV-vaksine er kortvarige plager som:

 • Ømhet, rødhet og hevelse på armen der vaksinen er satt. Dette er svært vanlig (oppleves av mer enn 1 av 10 vaksinerte)
 • Hodepine, trøtthet eller muskelplager. Dette er svært vanlig (oppleves av mer enn 1 av 10 vaksinerte).
 • Feber, leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter er vanlig (oppleves av 1–10 av 100 vaksinerte)

Svimmelhet, nesten-besvimelser og besvimelser skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket, og ikke selve vaksinen.

Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjeldent. Disse opptrer raskt etter vaksinasjon og derfor må du vente ca. 20 minutter hos helsesykepleier etter vaksinasjon. Helsesykepleier er forberedt på å håndtere slike situasjoner.

Det er ikke vist at HPV-vaksine er årsak til kronisk eller alvorlig sykdom, eller øker risikoen for dette. Symptomer som oppstår etter vaksinasjon behøver ikke være en reaksjon på vaksinen, men kan være tegn på sykdom som bør behandles. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret. Dersom det er mistanke om bivirkning etter vaksine, har helsepersonell plikt til å melde fra til legemiddelmyndighetene. Mer om bivirkninger finnes på nettsiden: Bivirkninger av vaksine (FHI)

Greit å vite

 • Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at HPV-vaksine inngår i nasjonale barnevaksinasjonsprogram. HPV-vaksine er inkludert i barnevaksinasjonsprogram i mer enn 115 land. Over 30 land tilbyr HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Vaksinen som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet heter Cervarix. Mer informasjon om vaksinen får du ved søk på nettsiden Legemiddelsøk (Statens legemiddelverk)  
 •  Cervarix benyttes i barnevaksinasjonsprogram i 28 land og mer enn 110 millioner doser av denne vaksinen er distribuert.
 • Enkelte HPV-typer kan føre til kjønnsvorter. Cervarix beskytter ikke mot dette. 
 • Ingen vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet inneholder kvikksølv som konserveringsmiddel, heller ikke HPV-vaksinen.
 • Kondom gir ikke fullstendig beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker. Kondom er viktig å bruke for å beskytte mot andre seksuelt overførbare sykdommer.
 • HPV-vaksine beskytter ikke mot alle kreftfremkallende HPV-typer. Det er derfor viktig at alle kvinner deltar i Livmorhalsprogrammet fra fylte 25 år og følger anbefalinger om regelmessig undersøkelser. Det er Kreftregisteret som drifter Livmorhalsprogrammet. 
 • Det finnes ikke screeningprogram for annen HPV relatert kreft enn livmorhalskreft.

HPV-vaksinasjon registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Til foreldre/foresatte: Publikumstjenesten Vaksiner på www.helsenorge.no lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Vaksinen som brukes heter Cervarix. Informasjon om denne er tilgjengelig via legemiddelsøk (søk etter Cervarix i søkefeltet) på Statens Legemiddelverk sine nettsider. 

Vil dere vite mer om HPV og HPV-vaksinen, kan dere snakke med helsesykepleier eller lese mer i kapittel om HPV-vaksine i Vaksinasjonsveilederen (Folkehelseinstituttet)

Relaterte artikler

Historikk

19.01.2023: Lagt til lenke til legemiddelsøk, samt flere lenker under utfyllende informasjon.

27.05.2022: Gjennomlest og faglig kvalitetssikret. Oppdatert med nyeste tall om forekomst av livmorhalskreft og bruk av vaksinen.