Hopp til innhold

Skjema

Skjema for informasjon og samtykke for vaksinasjon i skolealder

Folkehelseinstituttet har utarbeidet forslag til informasjons- og samtykkeskjema for vaksinene som gis til barn i skolealder. Skjemaene er laget for elever og foreldre/foresatte. De inneholder informasjon om vaksinene og sykdommene det vaksineres mot.

fylle ut skjema

Folkehelseinstituttet har utarbeidet forslag til skjemaer for de vaksinene som gis i skolealder. Skjemaene er laget for elever og foresatte. De inneholder informasjon om vaksinene og sykdommene det vaksineres mot. Det er også plass til å fylle ut tid og sted for vaksinasjon, samt plass der foreldre/foresatte kan oppgi om de ønsker at barnet skal vaksineres eller ikke.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet