Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av tularemi i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av tularemi i Norge

Artikkel

Utbrudd av tularemi i Norge

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av tularemi (harepest) som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av tularemi (harepest) som har vært i Norge.


Mindre, lokale utbrudd av tularemi har opp gjennom årene blitt rapportert fra ulike deler av Norge; i Trøndelag 1984-85, Nordland og Troms 1979, Troms 1998, Nordland 2007, Midt-Norge 2002, 2008 og 2011, Finnmark 2011 og Sørlandet/Østlandet 2017. Flere av utbruddene i Norge knyttes til gnagerforurenset drikkevann.

Østlandet i 2019

I 2019 ble FHI varslet om flere mindre lokale utbrudd. I slutten av juli ble det varslet mistanke om et mindre utbrudd med tularemi Engerdal kommune (4 tilfeller), og i begynnelsen av august 2019 ble det varslet om mistanke om ett utbrudd i Tynset kommune (12 tilfeller). Det ble også meldt om tularemi på hare i regionen. Mistenkt smittekilde var primært vann fra naturen. Det ble gjennomført lokal informasjonskampanje med råd om ikke å drikke vann fra naturen. Folkehelseinstituttet ble varslet i begynnelsen av september 2019 om mistanke om tularemi fra utendørsområder i kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. Insekter (særlig mygg), vann, kontakt med smittet hare og gnageravføring ble oppgitt som mistenkt smittemåte.

Til sammen 34 tilfeller var antatt smittet. Folkehelseinstituttet iverksatte derfor en nasjonal informasjonskampanje på om hvordan tularemi smitter, inkludert råd om ikke å drikke vann fra naturen. Totalt sett var det 183 tilfeller med tularemi i Norge i 2019, hvorav mange oppga insektstikk som sannsynlig smittevei.

Midt-Norge i 2011

I første kvartal ble det meldt 50 tilfeller av harepest hos personer bosatt i 13 kommuner i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Flertallet av tilfellene hadde private vannkilder og smitten kunne knyttes til bruk av forurenset brønnvann.

Meldal i 2008

I februar 2008 identifiserte kommuneoverlegen et utbrudd av harepest i en bygd i Meldal. Totalt ble det påvist 17 tilfeller i Meldal kommune, og 15 av disse hadde felles privat vannkilde.

Nordland i 2007

I løpet av noen måneder ved årsskiftet 2006/2007 ble det diagnostisert i alt 20 tilfeller med harepest i kommunene Andøy, Hadsel, Kvæfjord og Tjelsund. Det dreide seg om flere mindre, lokale utbrudd som ble knyttet til forurenset brønnvann. Francisella tularensis ble påvist i minst en av drikkevannskildene.

Midtre Gauldal i 2002

Totalt ble 11 personer (herav 5 barn) syke i et lokalt utbrudd. Alle de syke hadde en brønn som vannkilde og det ble funnet et lemenkadaver i brønnen. Francisella tularensis ble også påvist i brønnvannet.