Hopp til innhold

Artikkel

Utbrudd av tularemi i Norge

Publisert Oppdatert

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av tularemi (harepest) som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av tularemi (harepest) som har vært i Norge.


Midt-Norge i 2011

I første kvartal ble det meldt 50 tilfeller av harepest hos personer bosatt i 13 kommuner i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Flertallet av tilfellene hadde private vannkilder og smitten kunne knyttes til bruk av forurenset brønnvann.

Meldal i 2008

I februar 2008 identifiserte kommuneoverlegen et utbrudd av harepest i en bygd i Meldal. Totalt ble det påvist 17 tilfeller i Meldal kommune, og 15 av disse hadde felles privat vannkilde.

Nordland i 2007

I løpet av noen måneder ved årsskiftet 2006/2007 ble det diagnostisert i alt 20 tilfeller med harepest i kommunene Andøy, Hadsel, Kvæfjord og Tjelsund. Det dreide seg om flere mindre, lokale utbrudd som ble knyttet til forurenset brønnvann. Francisella tularensis ble påvist i minst en av drikkevannskildene. 

Midtre Gauldal i 2002

Totalt ble 11 personer (herav 5 barn) syke i et lokalt utbrudd. Alle de syke hadde en brønn som vannkilde og det ble funnet et lemenkadaver i brønnen. Francisella tularensis ble også påvist i brønnvannet.