Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av shigellose i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av shigellose i Norge

Artikkel

Utbrudd av shigellose i Norge

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av shigellose som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av shigellose som har vært i Norge.


Utbrudd av Shigella sonnei knyttet til importerte sukkererter

I desember 2019 ble Folkehelseinstituttet varslet om et utbrudd av mage- og tarmsykdom blant ansatte ved en bedrift i Oslo. Alle de syke hadde spist i bedriftens kantine. Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte som hadde spist i kantinen i det aktuelle tidsrommet. Totalt var det 28 ansatte som rapporterte å ha vært syke. Rå sukkererter ble assosiert med sykdom og pekte seg ut som den mest sannsynlige smittekilden. Det fantes ingen rester som kunne prøvetas. Syv ansatte fikk påvist S. sonnei i avføringsprøve hvorav alle isolatene tilhørte en ny utbruddsstamme. Det ble i tillegg identifisert ytterligere 7 tilfeller der den samme bakteriestammen ble påvist blant andre innsendte prøver til referanselaboratoriet for Enteropatogene Bakterier (NRL) ved Folkehelseinstituttet. Intervju av disse tilfellene viste at 5 av disse hadde konsumert rå sukkererter fra det samme partiet av importerte sukkererter som hadde blitt servert i kantinen tilknyttet bedriften. Utbruddsetterforskningen ga holdepunkter for at importerte sukkererter var smittekilden, og sukkererter har også tidligere blitt assosiert med utbrudd av shigellose. Mattilsynet anbefaler varmebehandling av importerte sukkererter, og i forbindelse med oppklaringen av dette utbruddet ble det publisert en nettsak med en påminnelse om at sukkererter bør varmebehandles før servering.

Nasjonalt utbrudd i 2011

I oktober identifiserte referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet den samme stammen av Shigella sonnei hos tilsammen 46 personer. Etterforskningen viste at 42 av dem hadde spist mat som var laget ved en delikatesseforretning i Tromsø. De 4 andre hadde spist på en cafe i Sarpsborg. Begge serveringsstedene hadde mottatt fersk basilikum fra samme parti. Basilikumet var importert fra Israel og ble brukt som ingrediens i egenprodusert pesto.

Oslo i 2011

Minst 33 personer ble syke etter å ha spist på en kantine i Oslo våren 2011. Epidemiologiske undersøkelser viste at de som hadde spist av salatbuffeten dagen før de første ble syke hadde over tre ganger så stor sjanse for å bli syke sammenliknet med dem som ikke hadde spist salat denne dagen. Det var imidlertid ikke mulig å identifisere hvilken ingrediens på salatbuffeten som var kontaminert.

Nasjonalt utbrudd i 2010

I løpet av de siste månedene i 2010 ble det meldt fem tilfeller av shigellose der undersøkelser viste at smitten sannsynligvis hadde vært gjennom seksuell kontakt blant menn som har sex med menn. Tilfellene ble meldt fra østlandsområdet.

Nasjonalt utbrudd i 2009

I mai 2009 identifiserte referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet et mulig utbrudd av Shigella sonnei-infeksjoner med 4 innenlandssmittede personer. I tillegg ble vi varslet om fem mistenkte tilfeller i to forskjellige husholdninger i samme kommune. Totalt ble utbruddsstammen påvist hos 23 personer hovedsakelig hjemmehørende i Hordaland og Trøndelag. Alle hadde spist sukkererter importert fra Kenya. På grunnlag av resultatene fra etterforskningen nedla Mattilsynet omsetningsforbud for alle sukkererter fra Kenya. 

Oslo i 2001

Det ble varslet om at 10 personer var blitt smittet med Shigella sonnei etter å ha spist på en kebabrestaurant i Oslo i august 2001.

Nasjonalt utbrudd i 1994

I perioden mai-juni 1994 ble det oppdaget en økning i antall innenlandssmittede tilfeller av Shigella sonnei-infeksjon i flere europeiske land bl.a. Norge, Sverige og Storbritannia. I alle tre landene viste epidemiologiske undersøkelser at isbergsalat importert fra Spania var den sannsynlige smittekilden. I Norge ble i alt 110 personer identifisert i utbruddet; to tredeler var voksne mellom 30 og 60 år. Bakterien ble ikke påvist i salatprøver.