Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av pseudomonas-infeksjon i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av pseudomonas-infeksjon i Norge

Artikkel

Utbrudd av pseudomonas-infeksjon i Norge

Publisert Oppdatert

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av pseudomonas-infeksjon som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av pseudomonas-infeksjon som har vært i Norge.


Utbrudd med Pseudomonas aeruginosa, juni 2017

I mai 2017 meldte kommuneoverlegen i Bærum om flere tilfeller av hudinfeksjon i forbindelse med bading i et flyttbart basseng/tank (floating tank). Bassenget/tanken ble stengt og det ble tatt prøver av vannet i tanken, samt i dusjer og garderobe. I samarbeid med kommuneoverlegen og ansvarlig for tanken ble det satt i gang en spørreundersøkelse blant de som hadde oppholdt seg i tanken og rundt 50 personer svarte at de hadde blitt syke. Basert på bilder fra de syke og deres beskrivelse av sykdommen er symptomene forenlig med pseudomonas-infeksjon ifølge kommuneoverlegen i Bærum. Prøvene fra tanken og dusjen viste massiv vekst av Pseudomonas aeruginosa. Det ble ikke påvist koliforme bakterier eller E. coli. De ansvarlige for tanken utarbeidet rutiner for å oppfylle kravene i bassengbadforskriften, og fikk tillatelse til å åpne tanken igjen. Denne utbruddsetterforskningen viser viktigheten av å følge gjeldende regelverk for å ivareta hygieniske forhold ved drift av alle former for installasjoner som brukes til offentlig bading.

 

Nasjonalt utbrudd i 2001-2002

Til sammen 231 pasienter fikk påvist utbruddsstammen av Pseudomonas aeruginosa. De hadde vært innlagt ved 27 ulike sykehus, og 71 av dem med alvorlige bakenforliggende sykdom døde mens de var innlagt. I tillegg ble sju av pasientene rapportert med følgetilstander. Pensel- og pasientkartleggingsundersøkelsene slo entydig fast en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.