Hopp til innhold

Artikkel

Utbrudd av meslinger Norge

Publisert Oppdatert

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av meslinger som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av meslinger som har vært i Norge.


Oslo i 2011

I alt 18 tilfeller fra innvandrermiljø bosatt i flere bydeler i Oslo fikk meslinger i februar. Ett av tilfellene var en voksen person og resten barn under ti år. Noen av tilfellene hadde en klar sammenheng og skyldtes smitte hos uvaksinerte barn.

Nasjonalt utbrudd i 2007

Totalt fikk Folkehelseinstituttet melding om 18 meslingetilfeller i dette utbruddet i en stor gruppe engelske reisende som startet på en campingplass i Rogaland. Smitten bredte seg innad i gruppen til campingplasser både i Malvik, Bergen og Ringsaker.

Oslo i 2003

MSIS fikk melding om meslinger hos to nyankomne asylsøkere ved et asylmottak i Oslo.

Nesodden i 1997

I løpet av 1. kvartal 1997 ble det registrert i alt 82 tilfeller i Nesodden kommune. Smitten kom etter alt å dømme med to uvaksinerte barn som var blitt eksponert under opphold i Sveits. De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.