Hopp til innhold

Artikkel

Utbrudd av giardiasis i Norge

Publisert Oppdatert

Kronologisk oversikt over større utbrudd av giardiasis som har vært i Norge.

Kronologisk oversikt over større utbrudd av giardiasis som har vært i Norge.


Bergen i 2004

Bergen sentrum ble høsten og vinteren 2004 utsatt for den første epidemi i Norge med parasitten Giardia. Tilsammen ble det diagnostisert vel 1 300 pasienter med Giardia-sykdom, og i tillegg må påregnes et ikke ubetydelig antall syke som ikke har kontaktet helsevesenet, samt mange friske smittebærere. Smitten er mest trolig kommet fra menneske med Giardiainfeksjon og kloakken har lekket ned i drikkevannskilden Svartediket. 

Trondheim i 2004

Utbruddet fant sted i en barnehage og omfattet 12 verifiserte tilfeller. Det ble foretatt miljøundersøkelse i barnehagen og telefonintervju med alle berørte husstander. Smitteforebyggende tiltak ble iverksatt. Det var avgrenset til en av barnehagens fem avdelinger, med en angrepsrate på 44 %. Smittekilden ble ikke identifisert.