Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av campylobacteriose i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av campylobacteriose i Norge

Artikkel

Utbrudd av campylobacteriose i Norge

Kronologisk oversikt over større utbrudd av campylobacteriose som har vært i Norge siden 1999.

Kronologisk oversikt over større utbrudd av campylobacteriose som har vært i Norge siden 1999.


Lokalt utbrudd av Campylobacter, Oslo, august 2021

Mattilsynet avdeling Oslo, Asker og Bærum meldte om et utbrudd av Campylobacter i forbindelse med en fritidsaktivitet i august 2021. Deltakerne fikk servert ett måltid om dagen og 18 av ca. 80 deltakere ble syke. Det var mistanke om krysskontaminering fra rå kylling. Campylobacter ble påvist hos 3 personer.

Askøy 2019

Torsdag 6 juni ble Folkehelseinstituttet varslet av kommuneoverlegen i Askøy om et uvanlig økt antall tilfeller av gastroenteritt ved legevakten. Mistanken om smittekilde ble raskt rettet mot drikkevann, og et av høydebassengene forsyningsområdet til Kleppe vannverk. Kokevarsel ble sendt ut da utbruddet ble oppdaget, og det mistenkte høydebassenget ble tatt ut av drift innen kort tid. Folkehelseinstituttet bidro på stedet med utbruddskartlegging. Etter at kokevarsel og avstengning av høydebasseng ble utført, ble det ikke registrert flere sykdomstilfeller. Det ble funnet Campylobacter i pasienter og i drikkevannet. Totalt ble det estimert ca 2000 sykdomstilfeller. Årsaken til forurensning av høydebassenget var høyst sannsynlig innlekking som følge av kraftig nedbør.

Utbruddsrapport Askøy

Restaurant i Trondheim i 2013

11. oktober og de påfølgende dagene fikk smittevernoverlegen i Trondheim melding om flere personer innlagt på St. Olavs hospital med diaré og dårlig allmenntilstand. Campylobacter jejuni ble påvist i fæces. Det ble avdekket at mange av dem nylig hadde spist på en restaurant i Trondheim. Smittevernoverlegen varslet umiddelbart Mattilsynet som tok kontakt med restauranten og etterforsket utbruddet i samarbeid med smittevernoverlegen. Etter hvert kom det også henvendelser fra andre syke som også hadde spist på restauranten. I alt ble det mottatt melding om 29 personer som ble syke, og som hadde spist på den samme restauranten en gang i perioden 30. september – 5. oktober. Alle hadde hatt diaré, de fleste også feber og magesmerter. Median sykdomsvarighet var 8 døgn (variasjon: 4 – 21). Campylobacter jejuni ble påvist hos 20 av disse, herav 15 hvor bakterien hadde identisk genprofil. Ti av pasientene ble innlagt på St. Olavs hospital. 25 av de syke oppga å ha spist en av flere ulike retter med kyllingkjøtt. Mattilsynets inspeksjon viste at restauranten hadde mangelfulle rutiner for å hindre kryssforurensing mellom rått kjøtt og annen mat som skal spises uten etterfølgende varmebehandling (ferdig stekt kjøtt, salat m.m.). Ved inspeksjonen fantes ikke rester igjen av matvarer servert i dagene 30. september – 5. oktober. Kyllingkjøttet ble sporet tilbake via grossist, slakteri og kyllingbesetninger, og Campylobacter isolert fra pasientene ble sammenholdt med bakterier påvist i aktuelle kyllingbesetninger, uten at det lyktes å identifisere smitte fra bestemte besetninger. Mattilsynet vurderte kryssforurensing i restaurantkjøkkenet mellom rått kyllingkjøtt og spiseklar mat, som sannsynlig årsak til utbruddet. På bakgrunn av manglende rutiner i kjøkkenet ble det forberedt hastevedtak om stenging. Restauranten gjennomførte imidlertid umiddelbart grundig vask av kjøkkenet, og etablerte rutiner for å sikre mot kryssforurensing, og Mattilsynet trakk derfor det varslete vedtaket om stenging. Utbruddet fikk omfattende dekning i lokale media.

Garborgriket Rundt i 2013

Garborgriket rundt er et sykkelløp som arrangeres i mai hvert år i Time kommune. Deler av traseen går gjennom kulturlandskap hvor dyr beiter og gjødsel spres på jordene. Etter rittet mottok Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) mange meldinger om mage-tarminfeksjon forårsaket av Campylobacter og en spørreundersøkelse ble derfor gjort blant deltakerne. 372 deltakere svarte på undersøkelsen og 80 av dem fikk diaré etter løpet. Campylobacteriose er en diaresykdom som kan smitte fra dyr til mennesker og under våte og gjørmete forhold kan gjørme (forurenset med avføring) som spruter opp i ansiktet på syklistene derfor gi infeksjoner.

Aurland i 2011

Omlag 40 personer bosatt i Aurland kommune ble syke høsten 2011, og ni av disse fikk påvist campylobacter i avføringsprøver. Det var sterk mistanke om at forurensning av drikkevannet var årsak til utbruddet, og det ble satt i gang klorering av vannet.

Birkebeinerrittet i 2009 og 2010

I august hvert år blir det arrangert et fjelløp på sykkel mellom Rena og Lillehammer. I 2009 og 2010 var været meget dårlig og det hadde regnet mye i dagene før rittene. Spørreundersøkelser viste at minst 2500 av deltakerne i 2009 og ca 500 i 2010 fikk diaré etter løpet. De epidemiologiske undersøkelsene viste også at gjørmesprut var årsaken til utbruddene begge årene. Hvilket smittestoff som var involvert i 2009 ble ikke entydig fastslått da både Campylobacter og Cryptosporidium ble påvist i avføringsprøver fra syke personer. I 2010 ble Campylobacter påvist i avføringsprøver fra syke deltakere.

Sauda i 2009

Ti barn i en barnehage i Sauda kommune fikk mage-tarminfeksjon etter et gårdsbesøk. Det ble tatt avføringsprøve av fire av barna, og det ble funnet samme stamme av Campylobacter jejuni hos alle. Ved undersøkelse av avføringen fra lam med diare på gården ble det påvist samme bakteriestamme som hos dyra. Utbruddet var det første der det er dokumentert at dyr på en gård var smittekilden.

Røros i 2007

Omtrent halvparten av beboerne i Røros ble i mai 2007 rammet av en diarésykdom forårsaket av bakterien Campylobacter jejuni. En spørreundersøkelse ble gjennomført  i regi av kommunelegen, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet for å finne smittekilden. Resultatene viste at drikkevannet fra Røros vannverk var årsaken til utbruddet. Det ble ikke med sikkerhet konkludert hva som var årsaken til at drikkevannet var forurenset, men man mistenkte at det kunne skyldes dårlige trykkforhold og innsug på ledningsnettet. En ny forurensingsepisode i 2009 førte til at man kunne følge opp raskere med utvidet prøvetaking og kartlegging. Undersøkelsene viste da at den mest sannsynlige årsaken til forurensingen av vannet, var tilsig av forurenset vann fra en tredje grunnvannsbrønn som ble etablert i 2005/6 men som ikke var tatt i bruk. Gravearbeidet i forbindelse med etableringen førte til at den filtrerende effekten av det øvre gruslaget ble ødelagt og dermed ble den naturlige beskyttelsen av grunnvannet svekket. Mange fugler i brønnens nærområde førte da til at vannet ble forurenset. Episoden i 2007 skjedde i forbindelse med snøsmeltingen, og man kan tenke seg at det mest sannsynlig var samme hendelsesforløp som var årsaken til forurensingen da også.  

Klepp i 2007

Et firma hadde invitert forretningsforbindelser på grillfest der det blant annet ble servert grillet lam. Av 55 deltakere fikk 21 gastroenteritt etter grillfesten, og sju av dem fikk påvist Campylobacter jejuni i avføringsprøver. Den sannsynlige årsak til utbruddet var mangelfull varmebehandling eller kryssforurensning mellom rått og ferdiggrillet kjøtt. 

Trondheim i 2005

I en kommunal barnehage i Trondheim fant det sted et utbrudd av campylobacteriose i november - desember 2005. Barnehagen hadde i alt 114 barn fordelt på syv avdelinger. Utbruddet omfattet seks barn med akutt gastroenteritt. Smittekilde ble ikke påvist, men i barnehagemiljøet ble det avdekket flere smitteveier for direkte eller indirekte fekal-oral smitte.

Ulsteinvik i 2001

Sommeren 2001 spilte eliteserieklubben Odd Grenland cup-kamp mot førstedivisjonslaget Hødd i Ulsteinvik. Etter to dager fikk flere av spillerne gastroenteritt, og til sammen ble 14 spillere og to ledere syke. Campylobacter jejuni ble påvist hos flere av spillerne. Før kampstart i Ulsteinvik spiste laget et felles måltid bestående av kylling, lasagne, omelett og salat som ble servert på et hotell. Mattilsynet påviste Campylobacter med samme DNA-profil som hos pasientene, i kyllingkjøttet som ble servert. Bakterien ble også påvist hos en familie fra Fredrikstad som spiste samme sted. Mattilsynets undersøkelser tydet på at årsaken sannsynligvis var krysskontaminasjon under tilberedning av kyllingprodukter på hotellkjøkkenet. 

Kristiansand i 2000

Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder fikk i oktober 2000 melding fra smittevernlegen i Kristiansand om at laboratoriet ved Vest-Agder sentralsykehus hadde isolert Campylobacter fra en pasient ved sykehuset. Flere andre pasienter var mistenkt for å være smittet og syke av samme bakteriestamme. Alle pasientene hadde spist på samme restaurant i Kristiansand.

"Mjøsa rundt" i 1997 og 1999

I juni 1997 og 1999 opptrådte utbrudd med gastroenteritt forårsaket av Campylobacter jejuni blant deltakerne i sykkelrittet ”Mjøsa Rundt”. Epidemiologiske undersøkelser kunne ikke påvise noen statistisk sikker sammenheng med mat eller drikke konsumert i forbindelse med arrangementene. Personene som ble syke hadde ikke annet til felles enn at de som deltakere i sykkelrittene hadde syklet rundt Mjøsa i kraftig regnvær. Det er grunnlag for å mene at sykdommen skyldtes sprut av kontaminert vann fra sykkelhjulene.