Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Smitteoppsporing»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Smitteoppsporing

Artikkel

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Smitteoppsporing

Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. Flytskjemaet beskriver hvem som bør undersøkes for smitte og hvordan undersøkelsen skal skje.

Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. Flytskjemaet beskriver hvem som bør undersøkes for smitte og hvordan undersøkelsen skal skje.


Risikoen for å bli smittet er avhengig av varighet og grad av eksponering, pasientens smittsomhet og kontaktens sårbarhet (se kap. 7.1). Flytskjemaet gjelder fra 1. mars 2017.

Barn 0 - 5 måneder

illustrasjon

Barn 6 måneder - 5 år eller kontakter med kjent alvorlig immunsvekkelse

illustrasjon

Øvrige kontakter

illustrasjon

 

"Særlig smitteeksponerte": Nærkontakter (husstandsmedlemmer eller tilsvarende) av pasienter som er positive på direkte mikroskopi av luftveismateriale.

"Andre smitteeksponerte": Kontakter som har vært eksponert over 8 timer for pasienter med mikroskopi positiv lungetuberkulose eller over 40 timer for pasienter som er mikroskopi negative.

illustrasjon

 • Generelt om undersøkelsen:

  • Ved symptomer forenelig med smittsom lungetuberkulose - henvis som øyeblikkelig hjelp.
  • Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.
  • Positivt røntgen skal etterfølges av sputumundersøkelse.
  • Røntgen kan tas av gravide.
  • Tuberkuloseundersøkelse og eventuelle reiseutgifter skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse.
  • Ingen restriksjoner i aktivitet i påvente av svar på rutinemessig undersøkelse.
 •  
 • Tolkning av IGRA-resultater:
  • For å konkludere med at IGRA er negativ, må den tas minst 8-10 uker etter siste smitteeksponering.
  • Positiv (inkludert svakt positiv): Henvis.
  • Gråsone: Ny prøve 3-6 uker. Hvis fortsatt gråsone: Henvis.
  • Inkonklusiv: Ny prøve. Ved kjent immunsvekkelse, rekvirer T-spot TB fra Folkehelseinstituttet. Hvis fortsatt inkonklusiv: Henvis.
  • Negativt resultat: Avslutt. NB! Immunsvekkede personer og små barn kan ha falsk negativ IGRA. Ha lav terskel for å henvise.

Ved et tilfelle av lungetuberkulose skal behandlende spesialist informere kommunen så snart diagnosen er klar. Smitteoppsporing er kommuneoverlegens ansvar og planlegges i samarbeid med tuberkulosekoordinator. Undersøkelsen er hjemlet i Tuberkuloseforskriftens § 3-1, c. Resultatet av smitteoppsporingen skal føres i skjemaet Rapport om smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose og sendes Folkehelseinstituttet.

Se egne flytskjema for rutineundersøkelse for tuberkulose før arbeid med pasienter og barn og rutineundersøkelse ved ankomst.

For mer informasjon se Folkehelseinstituttets tuberkulosesider, med samling av pasientrettet informasjon, verktøy for helsepersonell og Tuberkuloseveilederen for helsepersonell.