Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker

Artikkel

Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker

Fra og med 15. august 2017 er det tillatt med 19 reptilarter i Norge. Amfibier vil fortsatt være forbudt. Reptiler og amfibier har vist seg å være hyppige bærere av bakterier som kan smitte til mennesker og forårsake sykdom.

Kongeboa (Boa constrictor)
Colourbox.com

Fra og med 15. august 2017 er det tillatt med 19 reptilarter i Norge. Amfibier vil fortsatt være forbudt. Reptiler og amfibier har vist seg å være hyppige bærere av bakterier som kan smitte til mennesker og forårsake sykdom.


Kartleggingsstudier har vist at for noen reptiler kan over halvparten være bærere av bakterien Salmonella uten at de viser noen symptomer på sykdom. Flere av salmonellastammene som er isolert fra reptiler har også vist seg å være resistente mot ulike typer antibiotika, noe som kan påvirke behandlingen dersom man blir smittet. Det er derfor viktig at de som håndterer reptiler setter seg godt inn i hva som kan gjøres for å forebygge smitte fra reptiler til mennesker.

Smitteforebyggende råd

  • Generelt anbefales det at reptiler håndteres av mennesker kun når det er nødvendig. Unngå nærkontakt med dyrene (for eksempel kysse, kose) da dette øker sannsynligheten for smitteoverføring.
  • Vask alltid hendene godt med vann og såpe etter kontakt med dyrene eller med deres terrarier/akvarier før du tar i noe annet.
  • Personer som er spesielt utsatte for sykdom etter smitte, som barn under fem år, gravide, eldre personer og andre med nedsatt immunforsvar bør følge føre-var prinsippet og unngå direkte og indirekte kontakt med reptilene. Familier med små barn eller spebarn og andre som er spesielt utsatt for smitte bør derfor vurdere å unngå reptiler som kjæledyr.
  • De som håndterer reptiler og som skal besøke personer med nedsatt immunforsvar (inkludert eldre), gravide, eller småbarnsfamilier bør praktisere god håndhygiene.
  • Reptiler kan også spre bakterier (som f. eks Salmonella) til nærmiljøet. Det er derfor viktig at dyrene ikke går fritt. Spesielt viktig er det at dyrene holdes unna kjøkken eller får adgang til steder hvor mat serveres eller spises samt steder der småbarn leker eller krabber.
  • Gulv, tepper, klær, og andre steder og utstyr som blir berørt eller brukt av reptilene må vaskes godt etter bruk.
  • Terrarier, akvarier, og annet utstyr bør helst vaskes i et kar eller bøtte som kun brukes til dette formålet og som rengjøres grundig etter bruk. Dersom badekaret brukes må det rengjøres grundig før det tas i bruk til andre formål.
  • Fôr  til reptiler (for eksempel gnagere som fryste mus) kan også være smittebærende. Det anbefales å bruke hansker ved håndtering av fôrdyrene og uansett vaske hendene godt med varmt vann og såpe etter fôring.

Hvis det er mistanke om sykdom som kan være forårsaket av reptiler, ta kontakt med den lokale kommunehelsetjenesten og oppgi at du har håndtert reptiler.

Du kan lese mer om reptiler og den nye forskriften om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr: 

Andre lands råd

 Bakgrunnsinformasjon reptiler og smitte