Hopp til innhold

Artikkel

Dagsrapport og statistikk om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du nøkkeltall og statistikk om koronavirus (covid-19). Du finner tall for kommuner, fylker, landet totalt, Norden og verden.

graf-artikkelbilde.PNG

Her finner du nøkkeltall og statistikk om koronavirus (covid-19). Du finner tall for kommuner, fylker, landet totalt, Norden og verden.


Kumulative tall for Norge

100
100
100
100
100

Dags- og ukesrapporter for nedlasting

Flere tall

Antall testet for covid-19

Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og andelen positive blant disse i Norge siden epidemiens start. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Antall meldte covid-19 tilfeller

Diagrammet nedenfor viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Man kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall tilfeller oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.

Fylkesvelger
  • Alle fylker
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Covid-19 tilfeller etter kjønn og alder

Diagrammet nedenfor viser totalt antall meldte tilfeller i Norge siden epidemiens start fordelt på kjønn og alder.  

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Covid-19 tilfeller etter fylke

Kartene nedenfor viser meldte tilfeller per fylke hittil og antall per 100.000 innbyggere.

Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.
Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.

I dagsrapporten finner du flere tabeller for fylkene.

Kommuneoversikt

Kartet viser antall meldte tilfeller hittil av covid-19 per kommune. 

Dobbeltklikk på kartet der du vil zoome inn eller bruk scrolling på musen for å zoome inn og ut.

Figuren er oppdatert med antallet per kl 24.00. Tilfeller i MSIS registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller i en kommune i MSIS enn det kommunene selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.  

Dersom du ikke finner din kommune på lista, betyr det at MSIS hittil ikke har fått meldinger om påvist covid-19 hos personer som er registrert med bostedsadresse i kommunen. 

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

covid-19 statistikk

Smittetallet - R

Smittetallet R2 er 0,64 (0,3-0,96) for perioden 20. april til og med 20. mai.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. 

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.