Hopp til innhold

Artikkel

Statistikk om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.

graf-artikkelbilde.PNG

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.


Nøkkeltall for Norge

Totalt antall i Norge fra og med februar 2020 (kumulative tall):

100
100
100
100
100

Antall testet 

Laboratoriedata hentes fra MSIS laboratoriedatabase. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til databasen. Diagrammet viser daglig antall personer testet og andelen positive blant disse siden epidemiens start. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering

Kilde: MSIS-labdatabasen, FHI

 

Antall meldte 

Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall tilfeller oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.

Fylkesvelger
Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 

Kjønn og alder

Diagrammet viser totalt antall meldte tilfeller i Norge siden epidemiens startet, fordelt på kjønn og alder. Velg uke for å se fordelingen på kjønn og alder for hver uke. 

Ukevelger
Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 

Fylkesoversikt

Kartene viser meldte tilfeller per fylke hittil i epidemien og antall per 100.000 innbyggere.

Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.
Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.

I ukerapportene finner du flere tabeller for fylkene.

Kommuneoversikt

Kartet viser antall meldte tilfeller hittil av covid-19 per kommune. 

Dobbeltklikk på kartet der du vil zoome inn eller bruk scrolling på musen for å zoome inn og ut.

Figuren er oppdatert med antallet kl 24.00. Tilfeller i MSIS registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller enn det kommunen selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.  

Dersom du ikke finner din kommune på lista, betyr det at MSIS hittil ikke har fått meldinger om påvist covid-19 hos personer som er registrert med bostedsadresse i kommunen. 

Innlagt i sykehus 

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Innlagt i intensivavdeling

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Dødsfall

Diagrammet viser covid-19 assosierte dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, etter kjønn aldersgrupper. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Ukerapporter og andre rapporter

Spørsmål og svar om koronatallene

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Smittetallet R, innlagte i sykehus og totaldødelighet

Smittetallet - R

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) er uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre. R kan beregnes på flere måter. Folkehelseinstituttet har utviklet beregningsmetodene over tid og har til nå presentert tre metoder for utregning av R. Metodene som er i bruk er presentert nærmere i modelleringsrapportene.

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden