Hopp til innhold

Artikkel

Statistikk om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du statistikk om koronavirus (covid-19). Du finner tall for kommuner, fylker, landet totalt, Norden og verden. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.

graf-artikkelbilde.PNG

Her finner du statistikk om koronavirus (covid-19). Du finner tall for kommuner, fylker, landet totalt, Norden og verden. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.


Den siste dagsrapporten om covid-19 i pdf-format ble publisert fredag 19. juni 2020, men er fortsatt tilgjengelig for nedlasting. Ukerapporter for covid-19 publiseres i sommer annenhver uke i oddetallsuker, mens en mindre omfattende rapport publiseres i partallsuker.

Fra 20. juni oppdateres diagrammene og tabellene nedenfor alle hverdager ca kl 13.00. 

Nøkkeltall for Norge

Totalt antall i Norge fra og med februar 2020 (kumulative tall):

100
100
100
100
100

Antall testet 

Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og andelen positive blant disse i Norge siden epidemiens start. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Antall meldte 

Diagrammet nedenfor viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Man kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall tilfeller oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.

Fylkesvelger
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Kjønn og alder

Diagrammet nedenfor viser totalt antall meldte tilfeller i Norge siden epidemiens start fordelt på kjønn og alder. Velg uke for å se fordelingen på kjønn og alder for hver uke. 

Ukevelger
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Fylkesoversikt

Kartene nedenfor viser meldte tilfeller per fylke hittil og antall per 100.000 innbyggere.

Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.
Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.

I dagsrapporten finner du flere tabeller for fylkene.

Kommuneoversikt

Kartet viser antall meldte tilfeller hittil av covid-19 per kommune. 

Dobbeltklikk på kartet der du vil zoome inn eller bruk scrolling på musen for å zoome inn og ut.

Figuren er oppdatert med antallet per kl 24.00. Tilfeller i MSIS registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller i en kommune i MSIS enn det kommunene selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.  

Dersom du ikke finner din kommune på lista, betyr det at MSIS hittil ikke har fått meldinger om påvist covid-19 hos personer som er registrert med bostedsadresse i kommunen. 

Innlagt i sykehus 

Diagrammet nedenfor viser daglig antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Innlagt i intensivavdeling

Diagrammet nedenfor viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Dødsfall

Diagrammet nedenfor viser covid-19 assosierte dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, etter kjønn aldersgrupper. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Ukesrapporter og eldre dagsrapporter for nedlasting

Om tallene

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Mer covid-19 statistikk

Smittetallet - R

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) er uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre. R kan beregnes på flere måter. Folkehelseinstituttet har utviklet beregningsmetodene over tid og har til nå presentert tre metoder for utregning av R. Metodene som er i bruk er presentert nærmere i modelleringsrapportene.

FHI oppdaterte 29. juni 2020 modelleringene av reproduksjonstallet R (et antatt tall for hvor mange mennesker en smittet person smitter videre) med en ny metode for å beregne R og en videreføring av den metoden vi har benyttet til nå ved å innføre et tredje endringspunkt. Den nye metoden, kalt «Sequential Monte Carlo» (SMC) beregner et 7-dagers gjennomsnitt av daglig reproduksjonstall (R) inn til i går. Begge metoder er basert på nye sykehusinnleggelser for COVID-19 siden 11 mai opp til i går.

Motivasjonen for å introdusere den nye SMC-modellen er, at vi ikke setter begrensninger for modellen gjennom bruk av endringspunkter på spesielle datoer. Smittetallet får variere i forhold til endringer i nye innleggelser, slik de observeres fra dag til dag.

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden