Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikk koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikk koronavirus og covid-19

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Statistikk om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.

graf-korona.PNG

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.


Nøkkeltall for Norge

Totalt (kumulativt) antall i Norge fra og med februar 2020 (alle tall og diagrammer oppdateres mandag-fredag ca kl 13.00):

100
100
100
100
100

Antall testet 

Laboratoriedata hentes fra den nye MSIS-laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og andelen positive blant disse i Norge siden epidemiens start. En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test av samme person. Dersom personen testes på nytt etter syv dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justert ved neste oppdatering. 

Kilde: MSIS-labdatabasen, FHI

 

Antall meldte 

Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall tilfeller oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.

Fylkesvelger
Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 

Kjønn og alder

Diagrammet viser totalt antall meldte tilfeller i Norge siden epidemiens startet, fordelt på kjønn og alder. Velg uke for å se fordelingen på kjønn og alder for hver uke. 

Ukevelger
Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 

Fylkesoversikt

Kartene viser meldte tilfeller per fylke hittil i epidemien og antall per 100.000 innbyggere.

Antall meldte tilfeller per fylke
Antall meldte tilfeller per 100 000

I ukerapportene finner du flere tabeller for fylkene.

Kommuneoversikt

Kartet viser antall meldte tilfeller hittil av covid-19 per kommune. 

Antall meldte tilfeller per kommune

Figuren er oppdatert med antallet kl 24.00. Tilfeller i MSIS registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller enn det kommunen selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.  

Dersom du ikke finner din kommune på lista, betyr det at MSIS hittil ikke har fått meldinger om påvist covid-19 hos personer som er registrert med bostedsadresse i kommunen. 

Innlagt i sykehus 

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Innlagt i intensivavdeling

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Dødsfall

Diagrammet viser covid-19 assosierte dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, etter kjønn aldersgrupper. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Koronavaksinasjon

Ukerapporter og andre rapporter

Spørsmål og svar om koronatallene

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Smittetallet R, innlagte i sykehus og totaldødelighet

Smittetallet R (modelleringsrapporter)

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) er uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre. R kan beregnes på flere måter. Folkehelseinstituttet har utviklet beregningsmetodene over tid og har til nå presentert tre metoder for utregning av R. Metodene som er i bruk er presentert nærmere i modelleringsrapportene.

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.

Historikk

19.02.2021: Fjernet avsnitt om feil i tall for Oslo i uke 6, samt fjernet avsnitt om endring av presentasjon om testaktivitet fra oktober 2020.

11.02.2021: Lagt inn melding om at tall for bla Oslo har vært feil siden tirsdag 9.2.21.

07.01.2020: Lagt inn lenk til side om koronavaksinasjonsstatistikk.

04.01.2020: Lagt inn lenk til side om statistikk over meldte tilfeller av muterte koronavirusvarianter.

23.10.2020: Midlertidig fjernet visning av tabell i tidsseriegrafene grunnet feil. Tallgrunnlaget kan fremdeles lastes ned i CSV og Excel via hamburgermeny.

Endring i presentasjon av data

Folkehelseinstituttet har endret sin presentasjon av data om testaktivitet i Norge. Dette vil føre til et høyrere antall personer testet enn det som tidligere er presentert. Endringen ble implementert på nøkkeltallssiden 19.10.20. 

Om rapportene

Dagsrapporter publiseres daglig og inneholder tall for antall meldte tilfeller fram til kl 24.00 dagen før, samt opplysninger om alder, kjønn, fylke og smittested, antall som har fått eller får intensivbehandling, og antall døde. Rapportene inneholder også tall for Norden og verden

Rettelser

24.09.2020:Ved oppdateringen 24.9. ble det rapportert tre nye dødsfall de siste tre uker. Ved en feil ble et av dødsfallene rapportert i aldersgruppen under 40 år. Det korrekte var to personer over 90 år og en person mellom 80 og 89 år.

2. juli 2020: Oppdatert avsnitt om smittetallet R.

4. juni 2020: Oppdatert tekst for beskrivelse av smitttetallet R.

Dagsrapport 11. mai: Det er rettet noen tall i tabell 5 klokken 14.30. Rettelsene er foretatt i kolonnen "Antall".

Dagsrapport 5. mai 2020: Antall personer som er rapportert testet for covid-19 er rettet til 184 657.

Kommunekart 10. april 2020: Tall for Bergen var feilaktig satt til 2. Rettet 11.4.kl 13

Dagsrapport 10. april 2020: På side 1: Tallet for antall intensivinnleggelser skal være 41 (ikke 51) i aldersgruppen 50-59 år. Ny versjon (v2) er publisert.

Dagsrapport 5. april side 6: Det skulle stått:.... har 1368 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle, 1328 har ikke kjent smittevei,... Tallene er korrekte i dagsrapporten fra 6. april.

Dagsrapport 3. april 2020: Antall med kjent fødeland, side 7, rettet fra 922 til 1001.

Dagsrapport 30. mars 2020: Tabell 2 side 4: raden med tilfeller i ukjent fylket flyttet ned til nestsiste rad i tabellen (v2).

Dagsrapport 28.mars: Ny versjon (v2) publisert klokken 15:30 med tall for innleggelser (hentet fra Helsedirektoratet)

Dagsrapport 26.mars: 29.3.2020: rettelse i dagsrapport 26. mars: tabellen på side 4 rettet, se fotnote. Tabellen side 3 rettet, se fotnoter under tabellen.

Dagsrapport for 24. mars korrigert med riktig dato for intensivpasienter (rettet fra 23. 3. til 24.3.).

Dagsrappport for 23. mars er korrigert med riktig tall for antall innleggelser i sykehus (rettet fra 380 til 193).

Dagsrappport for 21. mars er korrigert med riktig dato for innlagte i sykehus (rettet fra 21. til 20. mars).

Dagsrapporten for 20. mars er oppdatert med riktig dato for antall innlagt i sykehus (rettet fra 19.mars).

Innhold på denne siden