Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Utbrudd av sykdommer i utlandet - oversikt

Publisert Oppdatert

Illustrasjon: Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

De viktigste løpende oppdateringer om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Nyttig for reisende. Siden omfatter de viktigste som har betydning for norske reisende, og ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som omtales, være vanlig i land som ikke har utbrudd.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Denguefeber Thailand

14.06.2019: Thailandske helsemyndigheter har erklært at årets denguesituasjon er en epidemi. Det har de siste årene vært observert en til dels kraftig økning i antall tilfeller denguefeber i mange land i Sørøst-Asia. Hittil i 2019 har det vært dobbelt så mange tilfeller av denguefeber som forventet i Thailand. Risikoen er tilstede både i urbane og landlige områder, men det er særlig provinser nordøst i landet som er berørt. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til området, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk i hele Thailand og andre sørøstasiatiske land. Folkehelseinstituttet får hvert år meldinger om personer som er smittet med denguefeber i Thailand.  Les mer om sykdommen og råd om hvordan unngå myggstikk  i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber

Legionellautbrudd Belgia

20.05.2019: Belgiske helsemyndigheter melder om et utbrudd av legionærsykdom i Evergem-området som ligger nord for Gent i østre Flandern. Det er til nå rapporterte 18 tilfeller av sykdommen hvorav to dødsfall. Kilden til utbruddet er foreløpig ikke funnet. Reisende som har oppholdt seg i dette området og utvikler symptmer på legionærsykdom som influensaliknende plager og tegn på lungebetennelse (høy feber, tørrhoste. brystsmerter) bør kontakte lege. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Belgia. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om legionellose.

Gulfeber Brasil

16.04.2019: Det er på nytt oppblussing av gulfeber i Brasil, særlig i delstatene Sao Paulo og Parana. Alle som skal oppholde seg i landet, med unntak av nordøstre delen av landet, anbefales å vaksinere seg mot sykdommen. Gulfeberutbrudd har rammet Brasil hvert år siden 2016. Med unntak av nordøstlige deler, er det risiko for gulfeber i hele landet. Dette inkluderer også storbyer. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til Brasil. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om gulfeber

Meslinger USA

13.02.2019: Det pågår for tiden meslingutbrudd i flere stater i USA. I 2018 ble det rapportert om flere tilfeller enn på mange år, og det ser ut til å fortsette i 2019 med over 100 rapporterte tilfeller meldt inn til helsemyndighetene fra ti ulike stater de første fem ukene av året. De fleste tilfellene bor i statene Washington og New York. Majoriteten av de smittede er uvaksinerte barn i miljøer med lav vaksinasjonsdekning. Les mer om reiseråd her: MMR-vaksine før reisen?  og om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om meslinger

Meslinger Madagaskar

10.01.2019: Siden oktober 2018 har det pågått et utbrudd av meslinger i Madagaskar. I følge Verdens helseorganisasjon ble det rapportert over 16 000 tilfeller frem til slutten av desember. Vaksinasjonsdekningen i landet har ligget omkring 60 % de siste årene, og det er flest barn under 14 år som er smittet. Les mer om reiseråd her: MMR-vaksine før reisen?  og om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om meslinger

Chikungunyavirus-utbrudd Thailand

27.12.2018: Ulike media melder om et raskt økende rapporterte tilfeller av Chikungunyavirus-infeksjon i den sørlige Songkhla-provinsen på grensen mot Malaysia. Chikungunyavirus forekommer normalt i Thailand, men de siste ukene er det meldt over tusen nye tilfeller i den aktuelle provinsen. Reisende til Thailand  bør som alltid beskytte seg mot myggstikk under oppholdet. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om  Chikungunyavirus-sykdom.

Gulfeberutbrudd Nigeria

01.12.2017, oppdatert 22.12.2017, 10.05.2018 og 3.1.2019: Siden september 2017 pågår det et gulfeberutbrudd i Nigeria. Per 24.12.2017 er det rapportert over 2000 mistenkte tilfeller hvorav 185 er antatt bekreftet, hovedsakelig på landsbygda. Reisende til alle deler av Nigeria bør være vaksinert mot gulfeber og ha god myggstikkbeskyttelse. Siste gulfeberutbrudd i Nigeria var i 2002. Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om gulfeber.

Hanatavirusutbrudd Sør- og Mellom Amerika

06.12.2018, oppdatert 14.01.2019: Utbrudd av hantavirusinfeksjoner pågår i flere land på det amerikanske kontinent. De fleste tilfellene er såkalt hantaviruspulmonar syndrom som kan gi alvorlig sykdom . I Panama er det meldt tilfeller i Los Santos provinsen. I sørlige Argentina er det utbrudd  i Chubut provinsen. Viruset finnes endemisk i store deler av Argentina. En helsearbeider fra Chile er også smittet.Viruset smitter ved inhalasjon av aerosoler med virus fra inntørkete ekskrementer fra gnagere. Det anbefales at reisende som drar på camping / fotturer i disse områdene unngår kontakt med gnagere og gnagerekskrementer. Les mer om forebyggende tiltak og sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om hantavirusinfeksjoner 

Røde hunder Japan

09.11.2018, oppdatert 3.1.2019: Det pågår et utbrudd av rubella (røde hunder) i Japan. I følge japanske myndigheter var det i begynnelsen av desember rundt 2500 tilfeller rapportert i 2018, hovedsaklig i Kantoregionen, som inkluderer Tokyo. De fleste tilfellene er menn over 30 år. Forrige landsomfattende rubellaepidemi i Japan var 2012-2013. Rubella er vanligvis en mild sykdom, men infeksjon i svangerskapet kan føre til alvorlig fosterskade. Vaksinasjon har gjort rubella til en sjelden sykdom i Norge, men importerte tilfeller kan forekomme. Alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått rubella anbefales vaksinasjon, som gis som kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om rubella.

Rabies Sarawak, Malaysia

17.11.2018: Det er rapportert flere tilfeller av rabies hos mennesker i den malayiske delstaten Sarawak på øya Borneo. I perioden juli - oktober 2018 er det påvist 13 tilfeller av rabies hos mennesker som er blitt bitt av dyr, vanligvis hunder. Reisende til området bør som alltid unngå kontakt med hunder og andre dyr under opphold i rabiesområder. Dersom man blir bitt av dyr bør man snarest oppsøke helsetjenesten på stedet for å få vaksine og ev. immunglobulin. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om rabies

Ebolautbrudd i Den Demokratiske republikk Kongo 

02.08.2018, oppdatert 17.08.2018, 11.12.2018 og 3.1.2019: Verdens helseorganisasjon og kongolesiske helsemyndighetene rapporterer om et utbrudd av ebolavirussykdom i provinsene Nord-Kivu og Ituri på grensen mot Uganda. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Den Demokratiske republikk Kongo, men det anbefales generelt å unngå unødvendige reiser inn i område der det pågår ebolautbrudd. Les mer om utbruddet: Ebolautbrot i Kongo . Les mer om om sykdommen i Smittevernveilederen kapitel om ebolainfeksjon. 

Apekopper Nigeria

01.10.2018, oppdatert 3.1.2019: Nigerianske helsemyndigheter melder at det siden september 2017 har vært rapportert mange tilfeller av apekopper  i 26 av landets 36 delstater. I løpet av 2018 ble det rapportert 114 tilfeller av sykdommen. Apekopper gir liknende sykdomsbilde som kopper, men sykdommen er betydelig mindre smittsom og mindre alvorlig enn kopper. Det er påvist to tilfeller av sykdommen hos reisende fra Nigeria til Storbritannia. I tillegg ble en helsearbeider i Storbritannia smittet ved pleie av ett av tilfellene før apekoppediagnosen ble stilt. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa. Reisende til Nigeria bør unngå kontakt med gnagere og unngå kontakt med syke og klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet person. God håndhygiene er også viktig. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om kopper og andre poxviridae-infeksjoner. Det europeiske smittevernsenteret har utarbeidet en risikovurdering om apekopper i Nigeria: Monkeypox cases in the UK imported by travellers returning from Nigeria

Lassafeber Nigeria

01.03.2018, oppdatert 03.01.2019: Det rapporteres om et utbrudd av lassafeber i store deler av Nigeria. Det er for hele 2018 rapportert over 3000 mistenkte tilfeller, hvorav 611 tilfeller er bekreftet. Tilsammen er det rapportert 185 dødsfall. Lassafeber er en blødningsfeber som forekommer i mange vestafrikanske land, og i Nigeria forekommer det utbrudd nærmest årlig. Reisende til Nigeria bør unngå kontakt med smågnagere og avføring og urin fra disse. Matvarer bør alltid oppbevares i bokser eller kontainere for ikke å bli forurenset med gnagerurin eller -avføring. Det er som alltid viktig å ha en god håndhygiene ved utenlandsreiser. Helsepersonell som arbeider i området bør være nøye med adekvat beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasienter. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om hemoragiske febre

Kolerautbrudd i flere afrikanske land

22.12.2017, oppdatert 16.3.2018, 30.8.2018, 04.10.2018: Det rapporteres om kolerautbrudd i flere afrikanske land særlig Algerie, Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Niger, Nigeria, Demokratiske republikk Kongo, Zimbabwe og Ethiopia. Risikoen for at reisende til områdene blir smittet er liten. Reisende bør likevel være påpasselig med å bare bruke drikkevann kjøpt på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig, særlig ved matlaging og etter toalettbesøk. Vaksinasjon kan være aktuelt for reisende som ikke vil få tilgang på rent vann og som skal leve under dårlige hygieniske forhold. Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Denguefeber Réunion

04.04.2018, oppdatert 17.4.2018, 10.5.2018, 28.5.2018 og 9.7.2018: Det er økt forekomst av denguefeber på øya Réunion som er en fransk oversjøisk region i Indiahavet. Sykdommen forekommer normalt sporadisk på hele øya. Siden begynnelsen av 2018 er det meldt over 5700 tilfeller, hovedsakelig fra de vestlige deler av øya. Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.  Det europeiske smittevernsenteret har utarbeidet en oppdatert risikovurdering for situasjonen på Réunion: Rapid risk assesment: Dengue outbreak in Réunion    

Meslinger Brasil

22.05.2018: Siden begynnelsen av februar 2018 har det pågått et utbrudd av meslinger i Brasil. I følge Verdens helseorganisasjon var det per 8. mai rapportert 693 mistenkte (103 laboratoriebekreftede) tilfeller i statene Amazonas og Roraima. Helsemyndighetene i Brasil har iverksatt tiltak for å stoppe utbruddet, inkludert vaksinasjonskampanjer og forsterket overvåking. Les mer om resieråd og sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om meslinger

Rabies Thailand

16.03.2018: Det er rapportert flere tilfeller av rabies blant dyr enn vanlig i Thailand. Det er også meldt om tre tilfeller hos mennesker som er blitt bitt av hunder med rabies. Reisende til Thailand bør som alltid unngå kontakt med hunder og andre dyr under opphold i rabiesområder. Dersom man blir bitt av dyr bør man snarest oppsøke helsetjenesten på stedet for å få vaksine og ev. immunglobulin. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om rabies

Denguefeber Senegal

19.01.2018: Siden september 2017 pågår det et utbrudd av denguefeber i Senegal, inkludert hovedstaden Dakar. Per 7.1.2018 er det meldt 805 mistenkte tilfeller. Reisende til området bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapitel om denguefeber.

Kolera- og difteriutbrudd Jemen

27.12.17, oppdatert 30.8.18. Situasjonen med bl.a. mangel på helsetjenester og infrastruktur har medført større utbrudd av kolera og difteri i hele Jemen. Siden kolerautbruddet staret i oktober 2016 er det per 18.8.2018 er rapportert over 1,1 millioner mistenkte tilfeller av kolera med 2376 dødsfall. Det er også rapportert mange tilfeller av difteri i landet, hovedsakelig hos barn under 5 år. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen. Nordmenn som befinner seg i Jemen oppfordres til å forlate landet. Personer som likevel skal oppholde seg og arbeide i området anbefales å tilse at de er vaksinert mot difteri samt å bare bruke drikkevann på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig.  Boostervaksinasjon mot difteri av voksne som tidligere er grunnvaksinert er aktuelt når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. For mer informasjon og reiseråd se  Smittevernveilederens kapittel om difteri og Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Tidligere rapporterte utbrudd

 • 1.10.2018 ble det rapportert et utbrudd av leptospirose i Golanhøydene på grensen mellom Israel og Syria knyttet til forurenset vann. Det ble rapport om mer enn 600 mistenkte tilfeller.
 • 13.09.2018 rapporterte italienske myndigheter om 23 bekreftede tilfeller og ett dødsfall i utbruddet av legionærsykdom i provinsen Brescia som har pågått siden begynnelsen av september. Kilden for utbruddet var antatt et forurenset kjøletårn.
 • 30.8.2018 ble det rapportert om at det siden september 2017 har pågått et hepatitt E-utbrudd i Nambia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Flere tusen tilfeller ble rapportert, inkludert 20 dødsfall. 
 • 16.08.2018 rapporterte Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) om et rekordhøye tall for meldte tilfeller av vestnilfeber i mange europeiske land. Fram til sesongen var slutt desember 2018 ble det rapportert 1503 tilfeller fra 11 EU-land.
 • 14.06.2018 ble det rapportert et tilfelle av et barn med lammelser som kunne skyldes poliovirus som stammer fra levende poliovirusvaksine. Dette ble senere avkreftet. Venezuela har fallende dekning av flere vaksiner på grunn av den pågående krisen i landet, deriblant for poliovaksine. Det er derfor fortsatt viktig at alle som reiser til Venezuela er tilstrekkelig vaksinert også mot polio, samt andre grunnvaksiner og aktuelle reisevaksiner.
 • 22.5.2018 rapporterte indiske helsemyndigheter om et utbrudd av nipahvirus-infeksjon i Kozikhode-distriktet i den indiske delstaten Kerala. Det er de siste årene rapport mindre utbrudd av sykdommen i Bangladesh og India. Lokale helsemyndigheter fikk raskt situasjonen under kontroll og utbruddet spredte seg ikke videre. Det ble meldt om 17 dødsfall under utbruddet
 • 09.05.2018 rapporterte Verdens helseorganisasjon og kongolesiske helsemyndigheter om et utbrudd av ebolavirussykdom i distriktene Bikoro, Iboko og Wangata i Equateur-provinsen i Den Demokratiske republikk Kongo. Utbruddet ble erklært over 25.7.18. Totalt ble det rapportert 53 tilfeller av sykdommen hvorav 29 dødsfall.  
 • 01.02.2018 ble det rapport utbrudd av bakteriesykdommen listeriose i Sør-Afrika. Utbruddet startet i januar 2018 og involverte nærmere 1000 bekreftede tilfeller. Kilden til utbruddet var et kjøttprodukt kalt “Polony” som ble distribuert i hele landet og i andre afrikanske land.
 • 19.01.2018 ble det rapportert et utbrudd av virussykdommen hepatitt E i Namibia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Risikoen for smitte til turister var liten, men ved reiser til området med hepatitt E-utbrudd er god mathygiene og å unngå ikke-desinfisert drikkevann viktig. Dette gjelder spesielt for gravide.
 • 27.12.2017 ble det rapportert om utbrudd av difteri i Indonesia som skyldes lav vaksinedekning i befolkningen. Flest tilfeller ble meldt fra provinsene Banten, Østre og vestre Java, Bangka-Belitung, Jambi og Lampung, samt Jakarta. 
 • 26.12.2017 ble det meldt om et meslingutbrudd med utgangspunkt i Gøteborg. I perioden 10.12.2017 til medio januar 2018 ble det meldt totalt 28 tilfeller.
 • 22.12.2017 ble det rapportert utbrudd av denguefeber i områder ved Rødehavskysten i Egypt, også blant turister. Tilfeller ble særlig rapportert fra byene El-Quasir, Safaga og Hurghada. 
 • 21.12.2017 ble det rapportert utbrudd av difteri blant Rohingya-flyktninger i Cox’s Bazar i Bangladesh. I perioden  8.11.17 til 11.1.18 ble det rapportert 31 dødsfall og 3954 mistenkte difteritilfeller blant flyktningene. 
 • 19.10.2017 ble det rapportert at 18 turister som har oppholdt seg i og området rundt byen Palma Nova på Mallorca hadde utviklet legionellasykdom. Utbruddet omfattet etterhvert 27 tilfeller med ett dødsfall, de fleste av de syke var britiske turister. Smittekilden var et massasjebad på et hotell i området.
 • 28.09.2017 ble det meldt om et utbrudd av pest på Madagaskar. Pestsituasjonen på øya er nå tilbake på et normalt nivå. Reisende til landet bør fortsatt følge anbefalte forholdsregler for å unngå å bli smittet med pestbakterien. 
 • 28.9.2017 meldte det europeiske smittevernsenteret (ECDC) at flere var blitt smittet med malaria i områder i Hellas og på Kypros. Reisende til disse områdene ble anbefalt å være nøye med myggstikkbeskyttelse.
 • 25.9.2017 rapporterte italienske helsemyndigheter om et utbrudd  av chikungunyavirus-sykdom i regionene Lazio (som også inkluderer Roma) og Calabria. Dette var andre gangen Italia opplevede et utbrudd av sykdommen.  Etter at myggsesongen i de aktuelle områdene var over i januar 2018 var det liten risiko for smitteoverføring av viruset.
 • 15.9.2017 ble det rapportert økning av malariatilfeller i hovedstaden, Praia, på Santiago-øya på Kapp Verde. Siden den gang anbefales forbyggende malariamedisin i tillegg til god myggstikkbeskyttelse ved reiser til området.
 • 13.09.2017 ble det rapportert om økt forekomst av denguefeber på hele Sri Lanka.