Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Utbrudd av sykdommer i utlandet - oversikt

De viktigste løpende oppdateringer om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Nyttig for reisende. Siden omfatter de viktigste som har betydning for norske reisende, og ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som omtales, være vanlig i land som ikke har utbrudd.

Illustrasjon: Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

Vestnilfeber i mange europeiske land

16.08.2018: Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) rapporterer om et rekordhøyt tall for meldte tilfeller av vestnilfeber i mange europeiske land. Sykdommen overføres med mygg. Folkehelseinstituttet anbefaler at reisende beskytter seg mot myggstikk når de drar til områder der det er meldt tilfeller av sykdommen. Les mer Mange tilfelle av vestnilfeber i store delar av Sør- og Mellom-Europa. Les om sykdommen Smittevernveilederen kapitel om vestnilfeber 

Ebolautbrudd i Den Demokratiske republikk Kongo 

02.08.2018: Verdens helseorganisasjon og kongolesiske helsemyndighetene rapporterer om et nytt mindre, lokalt utbrudd av ebolavirussykdom, denne gang i provinsen Nord-Kivu på grensen mot Uganda. Siden 11. mai 2018 er det rapportert 26 mistenkte tilfeller av sykdommen hvorav 20 dødsfall. Alle tilfellene er oppdaget i nedslagsområdet for Mangina helseområde i Mabalako helsedistriktet sørvest av byen Beni. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Den Demokratiske republikk Kongo, men det anbefales generelt å unngå unødvendige reiser inn i område der det pågår ebolautbrudd. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederen kapitel om ebolainfeksjon. 

Denguefeber på Réunion

04.04.2018, oppdatert 17.4.18, 10.5.18, 28.5.18 og 9.7.18: Det er økt forekomst av denguefeber på øya Réunion som er en fransk oversjøisk region i Indiahavet. Sykdommen forekommer normalt sporadisk på hele øya. Siden begynnelsen av 2018 er det meldt over 5700 tilfeller, hovedsakelig fra de vestlige deler av øya. Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.  Det europeiske smittevernsenteret har utarbeidet en oppdatert risikovurdering for situasjonen på Réunion: Rapid risk assesment: Dengue outbreak in Réunion    

Meslinger i Brasil

22.05.18: Siden begynnelsen av februar 2018 har det pågått et utbrudd av meslinger i Brasil. I følge Verdens helseorganisasjon var det per 8. mai rapportert 693 mistenkte (103 laboratoriebekreftede) tilfeller i statene Amazonas og Roraima. Helsemyndighetene i Brasil har iverksatt tiltak for å stoppe utbruddet, inkludert vaksinasjonskampanjer og forsterket overvåking. Les mer om resieråd og sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om meslinger

Rabies i Thailand

16.03.2018: Det er rapportert flere tilfeller av rabies blant dyr enn vanlig i Thailand. Det er også meldt om tre tilfeller hos mennesker som er blitt bitt av hunder med rabies. Reisende til Thailand bør som alltid unngå kontakt med hunder og andre dyr under opphold i rabiesområder. Dersom man blir bitt av dyr bør man snarest oppsøke helsetjenesten på stedet for å få vaksine og ev. immunglobulin. Det er aldri rapportert tilfeller av rabiessykdom hos reisende fra Norge som har vært i områder med rabies. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om rabies

Kolerautbrudd i flere afrikanske land

22.12.17, oppdatert 16.3.2018: Det rapporteres om kolerautbrudd i flere afrikanske land særlig Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Nigeria, Demokratiske republikk Kongo, Malawi, Angola, Sør-Sudan og Zambia. Risikoen for at reisende til områdene blir smittet er liten. Reisende bør likevel være påpasselig med å bare bruke drikkevann kjøpt på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig, særlig ved matlaging og etter toalettbesøk. Vaksinasjon kan være aktuelt for reisende som ikke vil få tilgang på rent vann og som skal leve under dårlige hygieniske forhold. Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Gulfeber i Brasil

19.01.2018, oppdatert 02.03.2018 og 10.5.2018: De siste månedene er det observert en oppblussing av gulfeber i Brasil, særlig i provinsene Sao Paulo, Minas Gerais og Rio de Janeiro. Det er hittil i år rapportert 8 tilfeller hos uvaksinerte turister fra Europa. Alle som skal oppholde seg i landet, med unntak av nordøstre delen av landet, anbefales å vaksinere seg mot sykdommen. For mer informasjon og reiseråd se  Mer gulfeber i Brasil . Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om gulfeber

Lassafeber i Nigeria

01.03.2018: Det rapporteres om et utbrudd av lassafeber i store deler av Nigeria. Hittil i år er det meldt over 900 med 73 dødsfall. Lassafeber er en blødningsfeber som forekommer i mange vestafrikanske land, og i Nigeria forekommer det utbrudd nærmest årlig. Reisende til Nigeria bør unngå kontakt med smågnagere og avføring og urin fra disse. Matvarer bør alltid oppbevares i bokser eller kontainere for ikke å bli forurenset med gnagerurin eller -avføring. Det er som alltid viktig å ha en god håndhygiene ved utenlandsreiser. Helsepersonell som arbeider i området bør være nøye med adekvat beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasienter. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om hemoragiske febre

Denguefeber i Senegal

19.01.18: Siden september 2017 pågår det et utbrudd av denguefeber i Senegal, inkludert hovedstaden Dakar. Per 7.1.18 er det meldt 805 mistenkte tilfeller. Reisende til området bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapitel om denguefeber.

Kolera- og difteriutbrudd Jemen

27.12.17: To års krigssituasjon med bl.a. mangel på helsetjenester og infrastruktur har medført større utbrudd av kolera og difteri i hele landet. WHO melder at det per 17.12.17 er rapportert nærmere 1 million mistenkte tilfeller av kolera med 2226 dødsfall. Per 21.12.17 er det også rapportert 333 mistenkte tilfeller av difteri med 35 døde, hovedsakelig barn under 5 år. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen. Nordmenn som befinner seg i Jemen oppfordres til å forlate landet. Personer som likevel skal oppholde seg og arbeide i området anbefales å tilse at de er vaksinert mot difteri samt å bare bruke drikkevann på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig.  Boostervaksinasjon mot difteri av voksne som tidligere er grunnvaksinert er aktuelt når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. For mer informasjon og reiseråd se  Smittevernveilederens kapittel om difteri og Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Gulfeberutbrudd Nigeria

01.12.17, oppdatert 22.12.17 og 10.05.18: Siden september 2017 pågår det et gulfeberutbrudd i Nigeria. Per 15.4.17 er det påvist 1711 mistenkte tilfeller i 16 delstater hovedsakelig på landsbygda. Reisende til alle deler av landet bør være vaksinert mot gulfeber og ha god myggstikkbeskyttelse. Siste gulfeberutbrudd i Nigeria var i 2002. Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om gulfeber.

Denguefeber på Sri Lanka 

13.09.17: Det er meldt om økt forekomst av denguefeber på hele Sri Lanka. Sykdommen forekommer normalt sporadisk i hele landet. Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid.
Du kan lese mer om sykdommen og få flere råd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.

Tidligere rapporterte utbrudd

 • 14.06.18 ble det rapportert et tilfelle av et barn med lammelser som kunne skyldes poliovirus som stammer fra levende poliovirusvaksine. Dette ble senere avkreftet. Venezuela har fallende dekning av flere vaksiner på grunn av den pågående krisen i landet, deriblant for poliovaksine. Det er derfor fortsatt viktig at alle som reiser til Venezuela er tilstrekkelig vaksinert også mot polio, samt andre grunnvaksiner og aktuelle reisevaksiner.

 • 22.5.2018 rapporterte indiske helsemyndigheter om et utbrudd av nipahvirus-infeksjon i Kozikhode-distriktet i den indiske delstaten Kerala. Det er de siste årene rapport mindre utbrudd av sykdommen i Bangladesh og India. Lokale helsemyndigheter fikk eraskt situasjonen under kontroll og utbruddet spredte seg ikke videre. Det ble meldt om 17 dødsfall under utbruddet

 • 09.05.18 rapporterte Verdens helseorganisasjon og kongolesiske helsemyndigheter om et utbrudd av ebolavirussykdom i distriktene Bikoro, Iboko og Wangata i Equateur-provinsen i Den Demokratiske republikk Kongo. Utbruddet ble erklært over 25.7.18. Totalt ble det rapportert 53 tilfeller av sykdommen hvorav 29 dødsfall.  
 • 01.02.2018 ble det rapport utbrudd av bakteriesykdommen listeriose i Sør-Afrika. Utbruddet startet i januar 2018 og involverte nærmere 1000 bekreftede tilfeller. Kilden til utbruddet var et kjøttprodukt kalt “Polony” som ble ditribuert i hele landet og i andre afrikanske land.
 • 19.01.18 ble det rapportert et utbrudd av virussykdommen hepatitt E i Namibia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Risikoen for smitte til turister var liten, men ved reiser til området med hepatitt E-utbrudd er god mathygiene og å unngå ikke-desinfisert drikkevann viktig. Dette gjelder spesielt for gravide.
 • 27.12.17 ble det rapportert om utbrudd av difteri i Indonesia som skyldes lav vaksinedekning i befolkningen. Flest tilfeller ble meldt fra provinsene Banten, Østre og vestre Java, Bangka-Belitung, Jambi og Lampung, samt Jakarta. 
 • 26.12.17 ble det meldt om et meslingutbrudd med utgangspukt i Gøteborg. I perioden 10.12.17 til medio januar 2018 ble det meldt totalt 28 tilfeller.
 • 22.12.17 ble det rapportert utbrudd av denguefeber i områder ved Rødehavskysten i Egypt, også blant turister. Tilfeller ble særlig rapportert fra byene El-Quasir, Safaga og Hurghada. 
 • 21.12.17 ble det rapportert utbrudd av difteri blant Rohingya-flyktninger i Cox’s Bazar i Bangladesh. I perioden  8.11.17 til 11.1.18 ble det rapportert 31 fødsfall og 3954 mistenkte difteritilfeller blant flyktningene. 
 • 19.10.17 ble det rapportert at 18 turister som har oppholdt seg i og området rundt byen Palma Nova på Mallorca hadde utviklet legionellasykdom. Utbruddet omfattet etterhvert 27 tilfeller med ett dødsfall, de fleste av de syke var britiske turister. Smittekilden var et massasjebad på et hotell i området.
 • 28.09.17 ble det meldt om et utbrudd av pest på Madagaskar. Pestsituasjonen på øya er nå tilbake på et normalt nivå. Reisende til landet bør fortsatt følge anbefalte forholdsregler for å unngå å bli smittet med pestbakterien. 
 • 28.9.17 meldte det europeiske smittevernsenteret (ECDC) at flere var blitt smittet med malaria i områder i Hellas og på Kypros. Reisende til disse områdene ble anbefalt å være nøye med myggstikkbeskyttelse.
 • 25.9.17 rapporterte italienske helsemyndigheter om et utbrudd  av chikungunyavirus-sykdom i regionene Lazio (som også inkluderer Roma) og Calabria. Dette var andre gangen Italia opplevede et utbrudd av sykdommen.  Etter at myggsesongen i de aktuelle områdene var over i januar 2018 var det liten risiko for smitteoverføring av viruset.
 • 15.9.17 ble det rapportert økning av malariatilfeller i hovedstaden, Praia, på Santiago-øya på Kapp Verde. Siden den gang anbefales forbyggende malariamedisin i tillegg til god myggstikkbeskyttelse ved reiser til området.