Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sesonginfluensavaksine ved utbrudd fugleinfluensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sesonginfluensavaksine ved utbrudd fugleinfluensa

Artikkel

Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Smitte med både sesonginfluensavirus og fugleinfluensavirus kan være uheldig dersom det fører til at arvematerialet fra de ulike virusene blander seg og nye varianter oppstår. Det er svært lav sannsynlighet for at det vil skje. Likevel er det gitt et føre-var-råd om vaksine mot sesonginfluensa til saneringspersonale og noen andre i forbindelse med utbruddet av høypatogent fugleinfluensavirus i enkelte fjørfebesetninger høsten 2021. Vaksine mot sesonginfluensa gir ingen beskyttelse mot fugleinfluensa.

Influensavaksine.jpg

Smitte med både sesonginfluensavirus og fugleinfluensavirus kan være uheldig dersom det fører til at arvematerialet fra de ulike virusene blander seg og nye varianter oppstår. Det er svært lav sannsynlighet for at det vil skje. Likevel er det gitt et føre-var-råd om vaksine mot sesonginfluensa til saneringspersonale og noen andre i forbindelse med utbruddet av høypatogent fugleinfluensavirus i enkelte fjørfebesetninger høsten 2021. Vaksine mot sesonginfluensa gir ingen beskyttelse mot fugleinfluensa.


Vaksine mot human sesonginfluensa gir beskyttelse mot influensavirus som sirkulerer mellom mennesker. Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. 

En av gruppene som anbefales å ta sesonginfluensavaksine for å forebygge reassortering av influensavirus er svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Dette fordi det fra 2009 er påvist influensavirus A(H1N1) pdm09 hos griser i mange land inkludert Norge

I henhold til Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa anbefales også saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl å være vaksinert mot sesonginfluensa.  

På grunn av utbruddet med høypatogent fugleinfluensavirus i fjørfebesetning i Norge høsten 2021, ba Mattilsynet FHI vurdere om andre personer som jobber i fjørfenæringen, herunder bønder og slakteriansatte bør tilbys vaksine mot human sesonginfluensa. 

Føre-var-anbefaling 

Sesonginfluensavaksine beskytter ikke mot fugleinfluensavirus. Hensikten med å tilby sesonginfluensavaksine til personer som kan bli eksponert for fugleinfluensavirus er å redusere sannsynligheten for samtidig smitte med både fugleinfluensavirus og sesonginfluensavirus. En slik dobbelt smitte kan føre til at arvematerialet fra virusene blander seg og det oppstår nye virustyper med nye egenskaper. Dette skjer svært sjeldent, men vil kunne få store konsekvenser dersom det skulle skjeRisiko for å bli smittet og alvorlig syk av fugleinfluensavirus blir ikke lavere ved å bli vaksinert mot sesonginfluensa. I Norge finnes ikke tilgjengelig vaksine for mennesker mot fugleinfluensavirus.  

Sannsynligheten for at en fjørfebonde i Norge skal bli smittet med fugleinfluensavirus samtidig med sesonginfluensavirus er ekstremt lav. Anslagsvis får 5-10% av befolkningen sesonginfluensa i løpet av en vintersesong, og i enkelte vintre er det noen flere.  

Utbrudd i fjørfebesetninger

Høsten 2021 er det påvist smitte av fugleinfluensa i noen få fjørfebesetninger i Norge. Utbrudd vil som regel oppdages raskt, og beskyttelsestiltak som forebygger kontakt med fugleinfluensavirus iverksettesSelv om noen skulle bli eksponert for fugleinfluensavirus, er det svært sjeldent at noen blir smittet og får en infeksjonDersom det skulle skje at noen blir dobbeltsmittet, er det likevel svært lite sannsynlig at nye virustyper med nye egenskaper skal oppstå og smitte videre 

Samlet vurdert er nytten av å vaksinere alle som arbeider i fjørfenæringen for å hindre reassortering av influensavirus svært lav. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å inkludere ansatte i fjørfenæringen eller andre nye grupper i vaksineanbefalingene for å hindre reassortering av influensavirus.  

Folkehelseinstituttet slutter seg til gjeldende råd fra Mattilsynet i deres Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa og anbefaler sesonginfluensavaksine til saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl (risikonivå 3).