Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Meticillinresistente gule stafylokokker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Meticillinresistente gule stafylokokker

Artikkel

Meticillinresistente gule stafylokokker

MRSA er bakterier av arten Staphylococcus aureus som er resistente mot de fleste betalaktamantibakterielle midler. Bakteriene kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika.

MRSA er bakterier av arten Staphylococcus aureus som er resistente mot de fleste betalaktamantibakterielle midler. Bakteriene kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika.


20-30 % av voksne er bærere av gule stafylokokker uten at de har symptomer på infeksjon. Hos friske voksne vil bærerskap med MRSA vanligvis ikke føre til sykdom. En infeksjon forårsaket av MRSA er imidlertid forbundet med økt sykelighet og dødelighet. I arbeidet mot MRSA er det et hovedmål å hindre at stammer etablerer seg i norske helseinstitusjoner. Dersom MRSA blir vanlig forekommende i sykehus og andre helseinstitusjoner, vil det føre til endring i førstevalg av antibiotika ved infeksjoner som kan være forårsaket av Staphylococcus aureus. Endring i antibiotikapolitikk vil gi økte kostnader og virke resistensdrivende.

Anbefalte smitteverntiltak

Gjeldende nasjonal veileder for å forebygge spredning av MRSA ble publisert i juni, 2009. Den gir anbefalinger for hvordan MRSA bør håndteres i sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og øvrige helsetjenester. 

Informasjonsskriv

I lenken nedenfor finner du to informasjonsskriv som kan være nyttige å gi pasienter og pårørende i forbindelse med testing og/eller påvisning av MRSA. Informasjonen finnes på flere språk og omhandler bærerskap og bærerskapsbehandling (sanering) av MRSA. Bærerskap er når personer har MRSA uten at bakteriene forårsaker sykdom. 

Nytt vedlegg til MRSA-veilederen

Vedlegg 3 Legemidler som dekkes av Blåreseptforskriften ved behandling av MRSA-infeksjon eller sanering av MRSA-bærerskap:

Undersøkelse, behandling og kontroll av MRSA-infeksjon og -bærerskap er gratis for pasienten (jf. kap. 8.6 i MRSA-veilederen). Medikamenter brukt til behandling av MRSA-infeksjon eller brukt til sanering av MRSA-bærerskap dekkes av Blåreseptforskriften.

I blåreseptforskriften §4, andre punkt, står det:

"Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive og dermatologiske legemidler til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap hos pasienter med meticillinresistente gule stafylokokker i henhold til faglige anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet".

I MRSA-veilederen fra Folkehelseinstituttet omtales behandling og sanering i kapitlene 4.6, 4.7, 5.8, 5.9, 6.5, 6.6, 7.5 og 7.6. Her angis i hovedsak generelle anbefalinger og sjelden angivelse av konkret preparat eller legemiddelgruppe.

Følgende legemiddelgrupper kan bli brukt til behandling og sanering av bærerskap ved MRSA og vil i den forbindelse dekkes av Blåreseptforskriften:

  • ATC-gruppe J01 (Antibakterielle midler til systemisk bruk). Brukes til behandling av alvorlige infeksjoner. Kan også bli brukt til sanering av bærerskap, særlig ved tidligere behandlingssvikt og ved halsbærerskap.
  • ATC-gruppe D06A (Antibiotika til utvortes bruk) og D08A (Antiseptika og desinfiserende midler). Brukes til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap i hud.
  • ATC-grupper R01AX (andre preparater til lokal bruk i nesen) og R02A (preparater til lokal bruk i hals). Brukes til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap i nese og hals.
  • ATC-gruppe A01A B (Antiinfektiver og antiseptika til lokal behandling i munn). Brukes til sanering av halsbærerskap.
  • ATC-gruppe A07A A (Tarmantiseptika). Har forsøksvis blitt brukt til sanering av bærerskap i tarm. Bør kun igangsettes i samråd med infeksjonsmedisiner.

Det presiseres at denne listen over legemidler ikke representerer hva som anbefales for behandling og sanering, men kun er en liste over hvilke legemidler som dekkes av Blåreseptforskriften dersom de blir brukt til behandling av MRSA-infeksjon eller sanering av MRSA-bærerskap.