Hopp til innhold

Artikkel

Isolering av pasienter med smittsom sykdom

Publisert Oppdatert

Isolering på enerom av pasienter med smittsom sykdom er i visse situasjoner et sentralt tiltak for å hindre smittespredning på helseinstitusjoner.

Isolering på enerom av pasienter med smittsom sykdom er i visse situasjoner et sentralt tiltak for å hindre smittespredning på helseinstitusjoner.


Når isolering bør gjennomføres og hvilket regime som skal følges er omtalt i anbefalinger rettet mot spesifikke mikrober, som MRSA-veilederen og anbefalinger for håndtering av VRE, ESBL-holdige bakterier eller for håndtering av utbrudd av norovirus.

Folkehelseinstituttet publiserte i 2004 Isoleringsveilederen som gir mer omfattende råd om hvordan isoleringsrom bør utformes og hvordan de enkelte isoleringsregimer bør gjennomføres.