Hopp til innhold

Veileder

Isoleringsveilederen (Smittevern 9)

Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner. Den erstatter Helsedirektoratets ”Bruk av isolering til å forebygge smittespredning i sykehus” fra 1988.

Forside isoleringsveilederen.jpg

Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner. Den erstatter Helsedirektoratets ”Bruk av isolering til å forebygge smittespredning i sykehus” fra 1988.


Sammendrag

Veilederen beskriver hvordan man skal gjøre en behovsvurdering av hvor mange isolater en helseinstitusjon trenger og en detaljert beskrivelse av ulike isolaters utforming. Videre gis detaljerte retningslinjer for hvordan isolering bør gjennomføres og hvilke isoleringsregimer som bør iverksettes for ulike sykdommer. I et vedlegg til slutt finnes en alfabetisk liste over noen viktige infeksjonssykdommer og hvordan pasienter med disse sykdommene bør isoleres.

Veilederen er skrevet for ledelsen ved helseinstitusjonene – de har det overordnede ansvaret for å sikre forsvarlig isolering, for smittevernpersonell og for annet helsepersonell som arbeider med isoleringskrevende pasienter. Veilederen kan brukes som et oppslagsverk på avdelingene eller være grunnlag for å lage lokale prosedyrer.

Kun nedlastbar (PDF)

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2004
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN trykt: 82-82-072-8
  • ISSN elektronisk: 82-8082-073-6
  • ISBN trylt: 82-82-072-8
  • ISBN elektronisk: