Hopp til innhold

Artikkel

Clostridium difficile

Publisert Oppdatert

Diaré er en kjent og hyppig forekommende bivirkning til antibiotikabehandling. Clostridium difficile er en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling i helseinstitusjoner.

Diaré er en kjent og hyppig forekommende bivirkning til antibiotikabehandling. Clostridium difficile er en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling i helseinstitusjoner.


C. difficile er en sporedannende bakterie som både kan finnes i en toksinproduserende sykdomsfremmende form og i en ikke-toksinproduserende apatogen form. 1. juli 2012 ble toksinproduserende C. difficile meldingspliktig som gruppe C sykdom til MSIS.