Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vitenskapelige publikasjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vitenskapelige publikasjoner

Artikkel

Vitenskapelige publikasjoner

Liste over vitenskapelige publikasjoner fra UngKul-studien.

Illustrasjon over publikasjoner
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Liste over vitenskapelige publikasjoner fra UngKul-studien.


Innhold på denne siden

Rapporter og arbeidsnotater

Artikler og vitenskapelige publikasjoner

 • Alves, D. E., Røysamb, E., Oppedal, B., & Zachrisson, H. D. (2011). Emotional problems in preadolescents in Norway: the role of gender, ethnic minority status, and home- and school-related hassles. European Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5:37.
 • Dalhaug, K. C., Oppedal, B., & Røysamb, E. (2010).The role of sociocultural context for culture competence and depressive symptoms among ethnic minority youths in junior high school. European Journal of Developmental Psychology
 • Guribye, E. (2013) ‘Quislings’: Barriers to Linking Social Capital Amongst Members of Pro-Liberation Tigers of Tamil Eelam Non-Governmental Organizations in Norway in a Post-Conflict Situation. Journal of Civil Society, online first: DOI: 10.1080/17448689.2013.807045
 • Guribye, E. (2013). White Tigers: Researchers and Social Capital within Tamil voluntary associations in Norway during a crisis. Journal of Refugee Studies, Online First: DOI: 10.1093/jrs/fes046
 • Guribye, E. (2011). "No God and no Norway": collective resource loss among members of Tamil NGO's in Norway during and after the last phase of the civil war in Sri Lanka. International Journal of Mental Health Systems, 5:18.
 • Guribye, E., Sandal, G. M. og Oppedal, B. (2011). Communal proactive coping strategies among Tamil refugees in Norway: A case study in a naturalistic setting. International Journal of Mental Health Systems 2011, 5:9.
 • Guribye, E. (2010). Sacrifice as Coping: A Case Study of the Cultural-Political Framing of Traumatic Experiences among Eelam Tamils in Norway. Journal of refugee studies, March 2011.
 • Guribye, E. (2009). Knutepunkter: Organiseringen av samarbeidsbaserte mestringsstrategier blant tamilske flyktningforeldre i Norge. I: K. Eide, M. Rugkåsa, H. Vike, N. & N. A. Qureshi (red.): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Guribye, E. & Sam, D.L. (2008). Beyond Culture: A Review of Studies on Refugees and Mental Health Services in Norway. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 9 (1), s. 81–100
 • Oppedal, B. (2006). Acculturation development In D.L. Sam & J.W. Berry (eds). Handbook of acculturation psychology Cambridge: Cambridge University Press, pp97-112
 • Oppedal, B. (2007). Psychosocial profiles as mediators of variation in internalizing problems among young immigrants with origin in countries of war and internal conflicts. European Journal of Developmental Psychology, 5, 210-234
 • Oppedal, B. (2007). Psykososial tilpasning og psykisk helse blant ungdom med innvandrerbakgrunn i Norge. I: Respek't: minoritetsungdom og psykisk helse. Oslo: Voksne for Barn 2007 ISBN 82-92488-11-1. s. 8-19. FHI
 • Oppedal, B. & Idsoe, T. (2012). Conduct problems and depression among unaccompanied refugees. The effect of pre-migration trauma and acculturation. Anales de Psicología, 28, 683 - 694
 • Oppedal, B., Røysamb, E.: (2004) “Mental health, life stress, and social support among young Norwegian adolescents with immigrant and host national background”. Scandinavian Journal of Psychology.45, 131-144
 • Oppedal, B., Røysamb, E., Sam, D.L. (2004). The effect of acculturation and social support on change in mental health among young immigrants. International Journal of Behavioral Development, 28, 481-494
 • Oppedal, B., Røysamb, E., Heyerdahl, S. (2005).Ethnic group, acculturation, and psychiatric problems in young immigrants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 646-660
 • Oppedal, B.& Røysamb, E. (2007). Young Muslim immigrants in Norway: An epidemiological study of their psychosocial adaptation and internalizing problems. Applied Developmental Science 2007; Volum11 (3) s. 112-125. FHI
 • Seglem, K. B., Oppedal, B., & Raeder, S. (2011). Predictors of depressive symptoms among resettled unaccompanied refugee minors. Scandinavian Journal of Psychology, 52(5), 457-464.
 • Zachrisson, H. D., Røysamb, E, Oppedal, B., Hauser, Stuart T. (2011) Factor structure of the Child Attachment Interview, European Journal of Developmental Psychology, 8:6, 744-759

Doktorgradsavhandlinger

 • Guribye, E. (2009). Refugees and mental health interventions. Doctoral dissertation University of Bergen, Norway.
 • Seglem, K. B. (2012). Predictors of psychological adjustment among young
 • unaccompanied refugees after resettlement - A population-based study. Doctoral dissertation, University of Oslo, Norway.
 • Zachrisson, H. D. (2009). Attachment in middle and late childhood: measurement validation and relation to mental health problems. Unipub forlag 2009. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo (No.167). FHI

Masteroppgaver

 • Adubofour, Millicent (2010). The relationship between perceived ethnic discrimination and ethnic identity exploration as mediated by ethnic identity crisis. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Tromsø.
 • Borge, N. (2009). Mestring og sosialt nettverk. Betydningen av nettverk i enslige mindreåriges flyktningers hverdag etter bosetting. Masteroppgave, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Telemark
 • Bragason, H. (2008). Etter flukten. En kvalitativ studie av hvordan enslige mindreårige asylsøkerjenter mestrer hverdagen sin i Norge. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Brendalsmo, H. S. og Solhaug, G. S. (2007). Mental health in immigrant adolescents. An exploratory study of culture competence as a moderator in the relationship between daily hassles and depression. Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen
 • Bruce, H. Ø. (2012). “Og jeg har jo klart videregående skole. Det er det verste”. Bo og omsorgssituasjoner og nettverks betydning for at enslige flyktningungdommer fullfører videregående skole. Masteroppgave i helse- og sosialfaglig arbeid, Høyskolen på Lillehammer.
 • Christoffersen, M. (2007). But if you tell somebody, the hurt disappears. A qualitative study of how unaccompanied refugee minors cope with their problems during adaptation in Norway. Masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Dos Santos, A. (2010).Opplevelsen av sosial støtte og dens betydning for faglig mestring og skoletrivsel hos elever i flerkulturelle skoler. En spørreskjemastudie av elever med ulik etnisk bakgrunn. Masteroppgave i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi
 • Helland, T. (2009). Hvem skal være der for meg? Beretninger om ensomhet blant unge som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Masteroppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Haukeland, Y. og Huth, M. (2011). ”Hvem skal jeg være- her?”. En kvalitativ studie av identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge. Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo.
 • Håkansson, C. og Lundbo, L. (2007). Betydningen av skolens etniske sammensetning for akkulturasjon og psykisk helse hos minoritetsungdom. Hovedoppgave, Profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Jacobsen, B.(2008). Betydningen av sosial støtte for psykisk helse. En spørreskjemastudie av barn med ulik etnisk bakgrunn. Hovedoppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Kierulf, I. (2012). Kulturell kompetanse og tilhørighet blant alene-kommende unge flyktninger i Norge. Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo.
 • Neegaard, M. (2008). Hva kan forklare forskjeller i mestring? En kvantitativ studie av mestringsforventning blant innvandrere, etterkommere og majoritetsungdom. Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Nyheim, Winnie C. (2012) Opplevd diskriminering og emosjonelle plager. En kvantitativ studie blant barn med innvandrerbakgrunn. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Oslo.
 • Røste, C. (2010). ”Mitt skip er lastet med..” En studie om stressbelastninger og aggresjon blant enslige mindreårige flyktninger etter bosetting. Masteroppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Seglem, K. B. (2007). Interpersonal risks, resources and depression symptoms among resettled unaccompanied minor refugees. Masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Spaun, H. (2007): Reconstructing social networks. The Importance of friends and family in the acculturation of unaccompanied minors. Masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Stein, A. L. T. (2008). "Jeg må satse på livet mitt". En kvalitativ undersøkelse om mestring blant bosatte afghanske enslige mindreårige flyktninger. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Søderholm, I. (2007). Mindreårige enslige asylsøkere - Har akkulturasjonsbelastninger betydning for utvikling av depresjonssymptomer? Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø