Hopp til hovedinnhold

UngKul – Ungdom, kultur og mestring

  • Status: Pågående

UngKul-studien undersøker psykologisk utvikling, sosial integrering og psykisk helse blant barn og unge med innvandrer- og fluktbakgrunn og etnisk norske barn.