Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skolestudien, 5. klasse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skolestudien, 5. klasse

Artikkel

Skolestudien, 5. klasse

Publisert Oppdatert

Skolestudien er en spørreundersøkelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Spørreskjemaet skal fylles ut av lærere til barn i 5.klasse. Hensikten er å få deres perspektiv på hva barna opplever gjennom skoledagen, og hvordan de trives, lærer og utvikler seg

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Skolestudien er en spørreundersøkelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Spørreskjemaet skal fylles ut av lærere til barn i 5.klasse. Hensikten er å få deres perspektiv på hva barna opplever gjennom skoledagen, og hvordan de trives, lærer og utvikler seg


De fleste skoler arbeider etter bestemte retningslinjer, men det er allikevel stor variasjon i barns skolehverdag. Vi mangler fortsatt kunnskap om hvilke kvaliteter i skolene som er viktig for å sikre at barna trives, lærer og utvikler seg. Dette ønsker vi å finne ut ved hjelp av spørreskjemaet til lærerne. Lærerne kjenner barnet godt, og deres observasjoner gir oss viktig informasjon.

Eksempler fra spørreskjemaet: 

  • Hvordan har barna det på skolen?
  • Hvem får ekstra støtte og hjelp på skolen?
  • Hvilke ferdigheter gjør at barna klarer seg godt på skolen?
  • Er det forhold ved skolen, læreren eller klassen som påvirker barnas videre utvikling?  

Utsendelse av spørreskjema

Over 30 000 familier med 5.-klassinger i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen inviteres til å delta i skolestudien. Spørreskjemaet til lærerne sendes ut via e-post til barnas mødre i perioden 2018-2020.

Av hensyn til deltakernes personvern kan vi ikke sende e-poster direkte til lærerne. Vi ber derfor barnas mødre om å videresende invitasjonen med spørreskjemaet til lærerne. 

Mødrene mottar derfor to e-poster. Den ene inneholder informasjon om undersøkelsen og en lenke til et skjema der foreldrene kan samtykke til at læreren kan motta spørreskjema. Den andre inneholder lenke til spørreskjemaet, og denne e-posten videresendes til læreren. 

Det er altså bare lærerne som skal fylle ut spørreskjemaet denne gangen.

Travle dager for lærerne – hva er nytteverdien?

Vi har stor forståelse for at det er travle dager for de ansatte i skolen. Dessverre har vi ingen mulighet til å kompensere for tiden lærerne bruker på å svare på spørreskjemaet, men vi håper og tror at lærerne ser nytten av å delta i studien. Vårt mål er at lærerne gjennom deltakelse i skolestudien kan bidra til kvalitetshevning i skolen både nasjonalt og lokalt. Det tar ca. 30-45 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Skjema for fremmedspråklige 

En del av barna går på fremmedspråklige/internasjonale skoler. Det finnes dessverre ikke skjema på engelsk, men om læreren forstår noe norsk, er det ønskelig at han/hun svarer på de spørsmålene han/hun forstår. Noe er bedre enn ingenting.

Kontaktlærer vs. vikar

Det hender at lærersituasjonen endrer seg i en klasse i løpet av skoleåret. Dersom barnet har fått ny lærer, eller at det har en vikar i en lengre periode, ønsker vi at vedkommende fyller ut de delene av spørreskjemaet som omhandler skolerelaterte temaer dersom han/hun har tilstrekkelig kunnskap til å fylle ut dette. Dersom læreren som kjenner barnet best er forventet å komme tilbake innen skoleårets slutt, er det mulig å vente til han/hun er tilbake. 

Når du fyller ut skjema

Det hender det oppstår tekniske problemer eller andre utfordringer når man skal samtykke eller fylle ut spørreskjemaet. En vanlig feil som gjøres er når en klipper ut og limer inn passordet fra e-posten. Man bør da være oppmerksom på at en ikke får med seg et ekstra felt, slik at passordet blir feil.  

Vil du vite mer? 

Resultater fra spørreskjemaene vi har sendt til barnehagelærere og lærere til barn på 8 år gir et innblikk i hva data fra slike spørreskjema bidrar til: