Hopp til innhold

Skjema

Samtykkeskjema for skolestudien i SOL-studien

Spørreskjemaet er en del av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), herunder Språk- og læringsstudien (SOL-studien). Ved hjelp av spørreskjemaet ønsker vi å finne ut av hvordan har barna det på skolen, hvem som får ekstra støtte og hjelp på skolen, hvilke utenomfaglige ferdigheter som gjør at barna klarer seg godt på skolen, om foreldre og lærere vurderer barna likt, og om det er bestemte faktorer ved skolen og klassen som påvirker barnas videre utvikling?


Nedlastbar pdf.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet