Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjoner fra NUSS-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjoner fra NUSS-studien

Artikkel

Publikasjoner fra NUSS-studien

Samlet oversikt over alle publikasjoner fra NUSS-studien.

Colourbox.com
Colourbox.com

Samlet oversikt over alle publikasjoner fra NUSS-studien.


Bakgrunn

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men veldig alvorlig sykdom som skyldes ulike meningokokkbakterier. Sykdommen kalles også meningokokksykdom. I løpet av livet har de fleste hatt slike bakterier i halsen flere ganger uten å bli syke (såkalte bærere). Bærerskap er vanligere hos ungdommer enn hos voksne.  De senere årene har flere tenåringer, og spesielt russ, fått meningokokksykdom. Målet med NUSS-studien er å undersøke hvor mange ungdommer som har meningokokkbakterier i halsen og hvor mange som har antistoffer mot slike bakterier i blod og spytt. Denne kunnskapen vil brukes til å gi bedre råd om hvordan ungdommer kan unngå å få meningokokksykdom. Det finnes effektive vaksiner mot meningokokksykdom. Undersøkelsen vil også kunne gi svar på om det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby meningokokkvaksine til alle ungdommer.

Publikasjoner

Watle SV, Caugant DA, Tunheim G, Bekkevold T, Laake I, Brynildsrud OB, et al. Meningococcal carriage in Norwegian teenagers: strain characterization and assessment of risk factors. Epidemiology and infection. 2020:1-37.

Resultatene i denne artikkelen viser at færre ungdommer har meningokokkbakterier i halsen i dag sammenliknet med ungdommer på 1990-tallet. Nesten ingen av deltagerne på ungdomsskolene hadde meningokokkbakterier i halsen.  Det finnes ulike grupper typer av meningokokkbakterier, og ikke alle gruppene kan gi sykdom. På videregående skole, ble meningokokkbakterier påvist hos hver 10. elev, men bare halvparten av disse bakteriene kan gi sykdom. Vaksinene som tilbys i Norge er effektive mot de sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene som ble påvist. Deltakerne besvarte også en spørreundersøkelsen om ulike typer risikoadferd som kan gi høyere risiko for å få meningokokksykdom. Resultatene viste at risikoen for å ha meningokokkbakterien i halsen var høyere hos ungdommene som brukte snus, deltok i russefeiringen, de som klinte med flere personer og de som deltok på fester eller arrangementer der mange ungdommer samles.

Resultatene støtter  Folkehelseinstituttets anbefaling om at ungdommer i alderen 16-19 år bør vurdere å vaksinere seg mot meningokokksykdom.

Forskerne jobber nå videre med å analysere deltagernes blod- og spyttprøver for å se om norske ungdommer har beskyttende antistoffer mot meningokokkbakterien. Videre jobbes det med å kartlegge kostnader og helsegevinster ved meningokokkvaksinasjon for å undersøke om alle ungdommer bør tilbys vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Referanser

Watle SV, Caugant DA, Tunheim G, Bekkevold T, Laake I, Brynildsrud OB, et al. Meningococcal carriage in Norwegian teenagers: strain characterization and assessment of risk factors. Epidemiology and infection. 2020:1-37.