Hopp til innhold

Artikkel

Hva er NORSE

Publisert

NORSE–undersøkelsen er en studie av sosiale, helsemessige og økonomiske konsekvenser av det å bli eldre i Norge i dag.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

NORSE–undersøkelsen er en studie av sosiale, helsemessige og økonomiske konsekvenser av det å bli eldre i Norge i dag.


I prosjektbeskrivelsen av NORSE-studien finner du informasjon om bakgrunn, hensikt, deltagelse med mer.

Invitasjon til aktuelle deltagere ble sendt ut i midten av desember 2016. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av januar til midten av mars 2017.

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektlederen, professor Øyvind Kirkevold, eller seniorforsker Bjørn Heine Strand.