Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NorFlu – en studie om influensa A(H1N1) og vaksinasjon i svangerskapet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NorFlu – en studie om influensa A(H1N1) og vaksinasjon i svangerskapet

Artikkel

NorFlu – en studie om influensa A(H1N1) og vaksinasjon i svangerskapet

NorFlu er et forskningsprosjekt som undersøker eventuelle konsekvenser av å ha hatt influensa A(H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet. Hensikten med prosjektet er å finne ut både hvordan influensa i svangerskapet virker inn på den gravides helse og på barnets utvikling.

gravid kvinne i sofaen COLOURBOX20631339 (1).jpg

NorFlu er et forskningsprosjekt som undersøker eventuelle konsekvenser av å ha hatt influensa A(H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet. Hensikten med prosjektet er å finne ut både hvordan influensa i svangerskapet virker inn på den gravides helse og på barnets utvikling.


Innhold på denne siden

NorFlu vil dessuten se nærmere på betydningen av å ha blitt vaksinert i svangerskapet. Totalt deltar omtrent 4 500 mødre og deres barn fra Oslo og Bergen-området.

De aller fleste kvinner som gjennomgår influensa i løpet av svangerskapet, fullfører svangerskapet uten vanskeligheter. Gravide som smittes av svineinfluensa har større risiko for komplikasjoner, som lungebetennelse og lungesvikt, enn andre. Alvorlige komplikasjoner kan føre til abort eller for tidlig fødsel. Dette var bakgrunnen for at norske helsemyndigheter anbefalte gravide i 2. og 3. semester å vaksinere seg mot svineinfluensa. Risikoen for alvorlig sykdom og død ved influensa hos gravide ble ansett som langt større enn risikoen for mulige skadevirkninger av vaksinen. Det samme gjorde WHO og de aller fleste andre lands myndigheter som hadde tilgang til pandemivaksine.

I USA har de i flere år anbefalt årlig influensavaksine til alle gravide. De har ikke funnet at influensavaksiner gir fosterskader.

Mange hundre tusen gravide i Europa ble vaksinert med Pandemrix høsten 2009. Så langt er det ikke sett noen uheldige effekter av dette for de gravide eller deres fostre/barn.

En registerstudie med norske kvinner som var gravide under svineinfluensapandemien i 2009 viste at gravide som ble vaksinert mot influensa ikke hadde økt risiko for dødfødsel. Gravide som fikk influensasykdom hadde derimot økt risiko for dødfødsel. Studien er publisert i The New England Journal of Medicine (Håberg et al, 2013).

Hvem deltar i NorFlu?

NorFlu-deltakerne er kvinner fra Oslo og Bergen-området som var gravide under influensapandemien i 2009-2010, og deres barn. Kvinnene ble rekruttert fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og Ullevål, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus og Vestre Viken Helseforetak sykehuset Asker og Bærum. Omtrent 3200 gravide kvinner valgte å bli med i NorFlu. I tillegg takket nesten 1 300 kvinner og deres barn ja til å delta gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NorFlu og Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Til sammen er det ca 4500 mødre og barn med i NorFlu. I tillegg ble 300 kvinner som ikke var gravide rekruttert som kontroller.

Både kvinner som var influensasyke, ikke var syke, tok vaksinen og ikke tok vaksinen under svineinfluensa pandemien er med i studien. Det er frivillig å delta. 

Vi er svært takknemlige for innsatsen!

Hva innebærer det å delta i NorFlu?

  • Å delta i NorFlu innebærer å svare på spørreskjemaer og avgi blodprøve. Deltakerne ble bedt om å fylle ut to spørreskjemaer før fødselen, og deretter når barnet ble 6 måneder, 18 måneder, 3 år og 7 år (se NorFlu spørreskjema). Høsten 2019 sendes det ut et spørreskjema ved 9-årsalder. Kvinnene ble også bedt om en blodprøve i forbindelse med fødsel, samt en blodprøve fra navlesnoren. Det kan også bli aktuelt å benytte andre prøver som ble tatt i svangerskapet og etter fødsel.
  • Samtykke gir NorFlu adgang til å innhente opplysninger om mor og barn fra Medisinsk fødselsregister. Det kan også innhentes opplysninger fra andre registre som Meldingssystem for smittsomme sykdommer, System for vaksinasjonskontroll (vaksinasjonsregisteret), Norsk pasientregister, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og data fra primærhelsetjenesten. Dersom kvinnen også er deltaker i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) kan det hentes opplysninger derfra i tillegg. I hvilken grad det blir innhentet opplysninger fra disse registrene avhenger av hvilke helsetilstander det blir aktuelt å studere.
  • Opplysninger fra sykehusjournaler, registre i Statistisk sentralbyrå eller trygderegistre krever at NorFlu får en spesifikk ny godkjenning fra den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i hvert enkelt tilfelle.
  • Deltakere i NorFlu kan bli spurt om de vil delta i delprosjekter som innebærer innsamling av nye opplysninger direkte fra mor eller barn. Slike undersøkelser er frivillige og vil kreve et nytt samtykke og ny godkjenning fra den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. I 2013-2015 ble det gjennomført en klinisk undersøkelse av 3-4 åringer i NorFlu.

Personvern

Utmelding og sletting av data

Ansvarlig for undersøkelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt er ansvarlig for NorFlu og prosjektleder er Lill Trogstad. Rekrutteringen av gravide kvinner ble gjennomført i samarbeid med Helse Bergen Haukeland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken Helseforetak sykehuset Asker og Bærum. NorFlu er godkjent av den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Blodprøvene og opplysningene vil utelukkende bli benyttet til forskning i samsvar med godkjenning fra den regionale komité for medisinsk og helse faglig forskningsetikk. Folkehelseinstituttet fikk 7 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet for å starte opp prosjektet.