Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva betyr det å være deltaker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva betyr det å være deltaker

Artikkel

Hva betyr det å være deltaker

Her finner du informasjon om din deltakelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Her finner du informasjon om din deltakelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


Innhold på denne siden

Dataene som er samlet inn i MoBa brukes i mange forskningsprosjekter. Hovedrekrutteringen til MoBa ble avsluttet i 2009, men innsamling av data pågår fremdeles. Vi inviterer også jevnlig til nye delstudier for utvalgte deltakere.

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap er nå inkludert. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.

Spørreskjemaer 

Her finner du en fullstendig oversikt over alle spørreskjemaene i MoBa, både de som pågår og de som er planlagt:

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet MoBa-Nytt, som sendes til alle deltakere 1-2 ganger årlig, finner du smakebiter på forskningsresultater i MoBa. Nyhetsbrevet sendes til alle deltakere, også de som ikke lenger ønsker å besvare spørreskjemaer. Vi legger også jevnlig ut nyheter og annen informasjon fra MoBa på nettsidene. Du kan abonnere på nyheter om MoBa ved å klikke på "Få siste nytt" på forsiden til MoBa og se tidligere nyhetsbrev på våre nettsider.

Delstudier

Noen delstudier har behov for flere opplysninger enn det som blir samlet inn gjennom spørreskjemaene. Deltakere kan bli valgt fordi de har en sykdom eller har vært utsatt for en miljøpåvirkning som skal undersøkes og vil da inviteres til å delta. Deltakere kan også bli valgt ut tilfeldig for å representere befolkningen.

Delstudiene kan omfatte klinisk undersøkelser, eller man kan bli bedt om å svare på flere spørsmål. Deltakelse er selvfølgelig frivillig og du kan fortsette i MoBas hovedundersøkelse selv om du skulle takke nei til deltakelse i en delstudie.

Fedre i MoBa

Omtrent 75 000 fedre deltar i MoBa og verdien av fedrenes deltakelse er betydelig. Mange fedre har allerede deltatt i delstudier i MoBa, og slike studier skal vi fortsette med. Noen fedre har også bidratt i utfyllingen av spørreskjemaene som sendes til mor.

Ved å svare på spørreskjemaet bidrar fedrene i MoBa med viktig informasjon om menns helse og livsstil i Norge, og til å bedre forståelse av barns relasjon til sine fedre og omvendt. Vi ønsker blant annet å finne årsakene til at noen menn utvikler alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft og demens, og andre ikke. Menn kan for eksempel bli utsatt for påvirkninger som fører til forandringer i arvestoffet i kjønnscellene som igjen kan føre til skader (medfødte misdannelser og kreft) hos barnet. Dette ønsker vi å lære mer om og data fra spørreskjemaene gjør det mulig.

Besvaring av spørreskjemaer

Deltakere kan hoppe over de spørsmålene de synes er vanskelig å svare på, eller som ikke passer for den enkelte. Nettskjemaet kan fylles ut selv om det er en stund siden det ble mottatt. Selv om en deltaker ikke har fylt ut et eller flere spørreskjemaer tidligere er de fremdeles med i undersøkelsen og kan motta nye skjemaer senere.

E-post og telefonnummer fra KRR

MoBa bruker Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) for å hente ut e-postadresser og mobilnumre i forbindelse med våre utsendinger. MoBa lagrer ikke informasjon hentet fra KRR. Deltakere kan selv oppdatere sin informasjon i registeret ved å logge seg inn i ID-porten. 

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål om deltakelse i MoBa, for eksempel besvaring, sending eller mottak av spørreskjemaer

  • Send e-post til 

Ved problemer med pålogging i nettskjemaet:

  • Send e-post til 
  • Eller ring, tlf 480 39 432
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

For å melde fra til MoBa om endringer:

  • Send e-post til
  • Send et brev til Folkehelseinstituttet, Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, Postboks 973 Sentrum, 5808 Bergen.

Henvendelser om endringer må inneholde fullt navn, folkeregistrert adresse og fødselsdato. Du kan bli bedt om å legitimere deg.