Hopp til innhold

Artikkel

Om deltakelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

Publisert Oppdatert

Her finner du svar på spørsmål om deltakelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

Her finner du svar på spørsmål om deltakelse i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.


Hovedrekrutteringen til MoBa ble avsluttet i 2009, men dataene som er samlet inn brukes i mange ulike forskningsprosjekter. Vi inviterer også jevnlig til nye delstudier i MoBa for utvalgte deltakere.

Dersom du ikke finner svar på det du trenger å vite i spørsmålene her, kan du sende en e-post til morbarn@fhi.no

Kontaktopplysninger 

Hvordan får MoBa kontaktopplysninger til deltakere?

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere på nett med innbyggerne. Fra 2016 er det obligatorisk for alle offentlige virksomheter å benytte Kontakt-og reservasjonsregisteret (KKR) for å kontakte innbyggere digitalt.

KKR er et register over innbyggerens kontaktinformasjon og reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke i sin tjenesteutvikling. Registeret gir tilgang til innbyggerens digitale kontaktinformasjon. Det er Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som er behandlingsansvarlig for kontaktopplysningene i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

MoBa bruker Kontakt- og reservasjonsregisteret (KKR) for å hente ut e-postadresser og mobilnumre i forbindelse med våre utsendinger. Vi har lov å kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å innhente samtykke. 

MoBa lagrer ikke e-postadresser og mobilnumre som er hentet fra KKR, og vi benytter dem kun i forbindelse med utsendinger.

Hva gjør jeg hvis jeg har endret navn eller adresse?

Deltakere kan selv oppdatere kontaktinformasjonen i Kontakt- og reservasjonsregisteret ved å logge seg inn i ID-porten

Navn- og adresseendring kan også meldes til MoBa på tlf. 53 20 40 40, på e-post, eller ved å sende brev til: Folkehelseinstituttet, Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN.

Dersom du flytter til utlandet er det fint om du fremdeles ønsker å delta i undersøkelsen.Ta kontakt med oss på telefon: 53 20 40 40/21 07 82 07, eller send e-post, så forsøker vi å finne en god måte å holde kontakten med deg på.

Informasjon om forskningsresultater i MoBa

Dataene som er samlet inn i MoBa brukes av forskere over hele verden i mange ulike forskningsprosjekter.  Du finner en oversikt over alle aktive prosjekter som bruker data fra MoBa på våre nettsider.

Resultatene fra forskningsprosjektene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.  

Vi legger også jevnlig ut nyheter og annen informasjon fra MoBa på nettsidene. Du kan også abonnere på MoBa-nyheter på nettsidene våre. Dersom du abonnerer på nyhetsvarsling, vil vi sende deg elektroniske nyhetsbrev når vi får nytt innhold på MoBa sine nettsider.

I vårt  nyhetsbrev MoBa-Nytt, som sendes til alle deltakere 1-2 ganger årlig, finner du smakebiter på forskningsresultater i MoBa. Nyhetsbrevet MoBa-Nytt fra MoBa er vår årlige kontakt med alle deltakere, også dem som ikke lenger ønsker å besvare spørreskjemaer, men som synes det er fint at opplysningene vi allerede har benyttes til forskning. Nyhetsbrevet sendes elektronisk til alle som har epostadressen sin registrert i Difi. Dersom du ikke har epostadresse så sender vi deg nyhetsbrev i posten. Du kan søke opp tidligere nyhetsbrev på nettsidene.

Utmelding/sletting 

Hvem kontakter jeg for utmelding eller sletting?

Undersøkelsen er frivillig. Det betyr at du kan melde deg ut når du vil. Du må gi beskjed om du bare ønsker å melde deg ut av undersøkelsen, eller om du også ønsker at vi skal slette alle opplysninger og destruere prøver. Gi beskjed på telefon: 53 20 40 40/21 07 82 07, send e-post eller skriv til: Folkehelseinstituttet, Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN.

Utmelding - Jeg ønsker ikke å få tilsendt flere spørreskjemaer fra MoBa

Du kan melde deg ut av undersøkelsen og be om at vi ikke sender flere spørreskjemaer til deg. Spørreskjemaopplysningene du har sendt inn, og blod- og urinprøver fra deg, vil fortsatt kunne bli benyttet til forskningsformål i MoBa. Det årlige nyhetsbrevet vil bli sendt til deg på epost, men utover det vil vi ikke ta kontakt. Barna dine kan bli kontaktet med spørsmål om de ønsker å delta i undersøkelsen når de blir gamle nok til å gi eget samtykke.

Sletting - Jeg vil ikke at data skal brukes til videre forskning

Du kan be om at alle opplysninger vi har registrert om deg blir slettet og at blod- og urinprøver blir destruert. Mødrene i MoBa har samtykket til at informasjon om barna blir registrert. Dersom en mor ber om at opplysninger og prøver skal slettes, vil all registrert informasjon i MoBa om henne og barnet/barna hennes bli slettet.

Utmelding og sletting - fedre

Fedre har kun samtykket til egen deltakelse. Fedre må derfor selv melde seg ut, eller be om at opplysninger slettes og blod- og urinprøver destrueres. Dette innebærer at registrerte opplysninger om fars barn ikke blir endret når far ber om utmelding eller sletting.

Barnets far/mors partner

Fedrene i MoBa ble med i undersøkelsen under svangerskapet. Da mottok de et Mor og barn spørreskjema til far, 15.svangerskapsuke, samtykket til deltakelse og de fleste ga en blodprøve til bruk i forskning.

I desember 2015 sendte vi ut et Spørreskjema til fedrene i MoBa. I første omgang ble skjemaet sendt til alle fedre som deltar i MoBa med ett barn. Fedre som deltar med flere barn fikk skjemaet tilsendt i 2016.

Jeg har ikke svart på spørsmål på mange år, er jeg fortsatt med i undersøkelsen?

Du er med i undersøkelsen helt til du eventuelt selv melder deg ut. Opplysninger du allerede har gitt kan bli brukt i ulike forskningsprosjekter selv om du ikke svarer på flere spørsmål, eller om du ikke har svart på tidligere skjemaer.

Fedre har kun samtykket til egen deltakelse. Dette innebærer at registrerte opplysninger om fars barn ikke blir endret når far ber om utmelding eller sletting. 

Kan jeg delta i studien som partner i et lesbisk parforhold?

Som partner er du en sentral person i barnets og morens liv. Du kan gjerne bidra med å besvare spørsmålene om barnet i undersøkelsen.

Kan jeg, som er sosial far til barnet, bli med i undersøkelsen?

Som partner er du en sentral person i barnets og morens liv. Du kan gjerne bidra med å besvare spørsmålene om barnet i undersøkelsen. 

Spørreskjemaer

 • 1. - 3. skjema: i svangerskapet
 • Skjema far: sendt sammen med første skjema til mor i starten av svangerskapet. Nytt skjema til far desember 2015.
 • 4. skjema: ca 6 måneder etter fødsel
 • 5. skjema: ca 18 måneders alder
 • 6. skjema: ca 36 måneders alder
 • 7. skjema: ca 5 års alder
 • 8. skjema: ca 7 års alder 
 • 9. skjema: ca 8 års alder (start høsten 2010)
 • Influensaskjema om mor og barn (Influensapandemien 2009/2010) 
 • Nettskjema til 13-åringer om kosthold (pågående)
 • Nettskjema til 14-åringer om livsstil (pågående)
 • Nettskjema MoBa Ung (pågående)

Du finner en fullstendig oversikt over alle spørreskjemaene i MoBa i informasjonen til forskere på våre nettsider.

Hva gjør jeg hvis jeg synes det er vanskelig å svare på noen av spørsmålene?

Du kan hoppe over de spørsmålene du synes er vanskelig å svare på eller som ikke passer for deg. Fyll ut nettskjemaet så godt du kan og send det til oss selv om noen svarrubrikker ikke er fylt ut. 

Du kan eventuelt ta kontakt hvis noen av spørsmålene er uklare:

 • Praktiske spørsmål rundt sending eller mottak av spørreskjemaer: send epost til morbarn@fhi.no

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får logget meg inn på nettskjemaet?

Kontakt oss på tlf 53 20 40 40 eller send e-post .

Jeg lurer på om det er for sent å fylle ut nettskjemaet som jeg mottok for noen uker/måneder siden?

Nettskjemaet kan fylles ut selv om det er en stund siden du mottok det. Vi forstår at dagen kan være fylt opp av mange gjøremål. En ulempe for deg kan være at det ikke er så lett å fylle ut skjemaet hvis du må huske tilbake i tid. Fyll likevel ut nettskjemaet så godt du kan.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har svart på ett eller flere tidligere spørreskjemaer, og nå mottar et nytt?

Selv om du ikke har fylt ut et eller flere spørreskjemaer tidligere, så er du fremdeles med i undersøkelsen.

Blodprøver og urinprøver

Hva skal urin- og blodprøvene tatt i svangerskapet og ved fødselen brukes til?

Blod- og urinprøvene analyseres bare etter at Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har godkjent det spesifikke forskningsprosjektet. Forskningsformålet avgjør hvilke analyser som skal gjøres. Eksempler kan være betydningen av infeksjoner og miljøgifter, og samspill mellom arv og miljøfaktorer.

Hvor lagres blod- og urinprøvene?

Blod- og urinprøvene lagres i en biobank ved Folkehelseinstituttet.  De som jobber i biobanken har ikke tilgang til informasjon om deg, og kan ikke koble sammen blodprøver og opplysninger fra spørreskjemaene. 

Du kan lese mer om biobanken her:

Hvordan velger vi ut hvilke blod- og urinprøver som skal analyseres?

Forskere som ønsker å undersøke en problemstilling som er innenfor formålet til MoBa kan søke om å få tilgang til prøver.  Som regel velges det ut prøver fra personer som har en sykdom eller som er utsatt for en miljøfaktor – en såkalt kasusgruppe og en gruppe med tilfeldig utvalgte, en såkalt kontrollgruppe.

Før prøvene kan analyseres, må prosjektet være godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

I prosjektsøknaden beskriver forskerne hvilke kriterier de ønsker at prøvene skal velges ut fra. Noen få ansatte i MoBa kan ut fra de gitte kriteriene velge ut deltakere som er relevante for undersøkelsen. Når utvalget av deltakere er gjort, sendes en anonym liste over prøver til Biobanken. Listen angir numre på prøver og hvor de ulike prøvene er lagret, og brukes til å hente ut de riktige prøvene.

Hvor mange prøver blir analysert i et prosjekt?

Det varierer fra prosjekt til prosjekt hvor mange prøver som blir analysert. Analyser av blod- og urinprøver er kostbart. Derfor beregnes det statistisk hvor mange prøver som er nødvendig for å kunne undersøke en problemstilling. Det blir bare tatt ut så stort volum av prøven som er nødvendig for analysen.

Hvor analyseres blod- og urinprøver?

Prøvene kan analyseres på anerkjente laboratorier i Norge og i utlandet.  Laboratoriene som gjør analysene får kun tilsendt blod- eller urinprøvene uten personidentifiserende opplysninger. Prøvene er kun merket med en tilfeldig valgt kode med tall og bokstaver. Laboratoriene får ingen personidentifiserende opplysninger fra spørreskjemaene eller annen bakgrunnsinformasjon om deltakere.

Hvem har tilgang til analyseresultatene?

Når prøvene er analysert sendes svaret tilbake fra laboratoriet til MoBa. Der kobles analysesvarene sammen med spørreskjemadata. En avidentifisert datafil, det vil si en datafil uten direkte personidentifiserende opplysninger, med analysesvar og spørreskjemadata sendes til forsker.

Hva vil det si at informasjonen er avidentifisert? 

Alle spørreskjemaopplysninger og biologiske prøver behandles uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver.

Alle som arbeider med undersøkelsen har taushetsplikt. Kun noen få prosjektmedarbeidere i MoBa-administrasjonen har adgang til deltakernes navn og personnummer, noe som blant annet er nødvendig for å kunne rette opp eventuelle feil i datasettet og ved håndtering av utsendte spørreskjemaer.

Får jeg svar hvis noe er galt med mine prøver? 

Du vil ikke få tilbakemelding på analyseresultatene fra dine blod- og urinprøver. Forskere får ikke tilgang til data som gjør at de kan identifisere deg. Dette medfører at resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert i vitenskapelige artikler og i forskningsinformasjon på en slik måte at verken du eller barnet ditt vil kunne gjenkjennes.

Er jeg med i studien selv om blodprøvene eller urinprøven ikke ble tatt i svangerskapet eller i forbindelse med fødselen? 

Dersom du har sendt inn spørreskjema, er du like fullt deltaker i undersøkelsen selv om blodprøvene eller urinprøven mangler.

Skal det tas flere blodprøver i MoBa etter svangerskapet og fødselen? 

I MoBa-undersøkelsen er det ikke planlagt flere blodprøver eller urinprøver. Du kan likevel bli invitert til å delta i delprosjekter hvor du (eller barnet ditt) blir bedt om å gi en blodprøve og å besvare spørreskjemaknyttet til delprosjekter i MoBa. Deltakelse i delprosjekter er frivillig, og du vil bli bedt om å undertegne et nytt informert samtykke for dette. Dere deltar videre i MoBa uavhengig av om dere velger å bli med i delprosjekter eller ikke.

Hvis det skulle vise seg at mitt/vårt barn får en sykdom der det blir spørsmål om å benytte stamceller, kan da navlestrengprøven fra MoBa benyttes? 

Nei, det kreves helt spesielle metoder både for mengde blod og oppbevaring som vi ikke benytter i MoBa.

Kan forskere som er ansatt i private bedrifter få tilgang til blod- og urinprøver eller data fra spørreskjemaene?

Data fra MoBa skal bare benyttes til forskning. Alle forskere som får godkjenning til prosjektet sitt fra Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og som tar kontakt med oss, kan få tilgang til data fra MoBa dersom prosjektet ligger innenfor formålet til MoBa. Betingelsene i kontrakten med disse forskerne vil være de samme som for forskere ved universiteter eller offentlige forskningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet. Alle forskningsdata vil være avidentifiserte.

Kan forsikringsselskap, legemiddelfirmaer eller andre bedrifter kjøpe eller på annen måte få tilgang til blod- og urinprøver eller data fra spørreskjemaene?

Ingen kan kjøpe spørreskjema-data eller biologiske data fra MoBa. MoBa-data skal bare brukes til forskning. Se også svaret på spørsmålet over.

Kan hvem som helst bruke resultatene fra MoBa?

Ja, alle resultatene fra MoBa er publisert i offentlig tilgjengelige forskningstidsskrifter, men på en slik måte at deltakere ikke kan gjenkjennes. Alle data som forskerne får tilgang til er avidentifiserte. Alle, både forskere og andre, får dermed tilgang til resultatene fra MoBa.

Deltakelse i forskningsprosjekter/delstudier i MoBa

Får jeg beskjed når det brukes opplysninger fra meg i forskningsprosjekter i MoBa?

De fleste forskningsprosjekter i MoBa benytter spørreskjemadata som er allerede samlet inn fra alle deltakere i MoBa. Du får ikke beskjed når opplysninger fra deg brukes i slike forskningsprosjekter i MoBa, heller ikke dersom blod- eller urinprøve fra deg skal benyttes i analyser i MoBas forskningsprosjekter.

Hvorfor er jeg invitert til en ny delstudie i MoBa?

Noen delstudier i MoBa har behov for flere opplysninger enn det som blir samlet inn gjennom spørreskjemaene. Da kan du få en invitasjon til å delta i en ny delstudie. Du kan bli invitert til å komme til en klinisk undersøkelse, eller svare på noen flere spørsmål. Deltakere til delprosjekter blir enten valgt ut tilfeldig for å være kontroller, det vil si representere en tilfeldig utvalgt av befolkningen. Deltakere kan også bli valgt ut fordi de har en sykdom, eller har vært utsatt for en miljøpåvirkning som skal undersøkes.

Deltakelse i delstudier er frivillig. Dersom du ikke ønsker å delta, kan du fortsette i MoBas hovedundersøkelse. Du finner informasjon om delstudiene i MoBa på våre nettsider.

Innhold på denne siden