Hopp til innhold

Artikkel

Forskning i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

Publisert Oppdatert

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn og ungdommer er med. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.

jente sitter på skuldrene til far
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn og ungdommer er med. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.


MoBa startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap ble inkludert.

Skal finne årsaker til sykdom

Kunnskap om årsaker er en av forutsetningene for å kunne forebygge sykdom. Vi må vite hvilken betydning miljøgifter, infeksjoner, kosthold, arbeidsbelastninger, arv eller andre faktorer har for helse og sykdom. Gjennom forskning kan vi få kunnskap om for eksempel bruk av mobiltelefoner, dataskjermer og nye kjemikalier er trygge slik at vi kan slippe å engste oss unødig.

Forskningsresultater fra MoBa

Dataene som er samlet inn i MoBa brukes av forskere over hele verden i mange ulike forskningsprosjekter. Vi kjenner ikke de kritiske leddene i årsakskjeden til mange sykdommer og kan derfor ikke forebygge dem. Hva betyr for eksempel yrkeseksponering, alkoholvaner, gener og stress for utvikling av sykdom?  Du finner en oversikt over alle aktive prosjekter som bruker data fra MoBa på våre nettsider. Resultatene fra forskningsprosjektene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

Alle som arbeider med MoBa har taushetsplikt og kun noen få medarbeidere ved FHI har adgang til deltakernes navn og personnummer. Forsker har derfor ikke mulighet til å gi tilbakemelding til deltakere om resultater fra analyser av deres biologiske prøver.

Forsker på flere generasjoner

Forhold i svangerskapet og tidlig barnealder har stor betydning for barnets helse senere i livet. Informasjonen som Folkehelseinstituttet har samlet inn fra deltakere i MoBa gjennom svangerskap og barnets oppvekst utgjør i dag en norsk forskningsdatabank med høy kvalitet. Forskningsdatabanken brukes for å forske på årsaker til sykdom.

Norge har helt spesielle forutsetninger for å følge opp en slik studie som MoBa på en god måte. Vi er et velordnet samfunn, den enkelte vil gi pålitelige opplysninger om seg selv, og vi har stor sosial stabilitet. Dessuten har vi gode helseregistre.

Ved å spørre om faktorer som kan tenkes å være årsaker til sykdom på forhånd, altså før sykdom har utviklet seg får vi mer presis informasjon enn om vi hadde spurt mødre og fedre etter at sykdommene har oppstått. Fordi noen viktige risikofaktorer er uvanlige har vi rekruttert over 100 000 deltakere. I tillegg er mange av sykdommene vi ønsker å studere, slik som kreft i barnealder, også sjeldne.

Mødre og fedre har betydning for barnets helse og er like viktige når det gjelder å forstå årsaker til alvorlige sykdommer hos barn, også ved sykdommer som først debuterer i voksen alder. MoBa er basert på deltakernes samtykke og velvillige oppslutning. For at vi skal komme nærmere årsakene og kunne forebygge alvorlige sykdommer er vi avhengig av at så mange som mulig forsetter å delta i MoBa.

Biologisk materiale

Blod- og urinprøver samlet inn fra deltakere i MoBa lagres i Folkehelseinstituttets (FHI) Biobank. Forskere kan søke om å få tilgang til prøvene i biobanken for å forske årsaker til sykdommer. Forskningsprosjekter som ønsker å bruke biologisk materiale fra biobanken må godkjennes av MoBa administrasjonen og av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Antall prøver som analyseres i hvert prosjekt varierer. Prøvene analyseres på anerkjente laboratorier i Norge og i utlandet.  Når prøvene er analysert sendes svaret tilbake fra laboratoriet til MoBa. Der kobles analysesvarene sammen med spørreskjemadata. En datafil uten direkte personidentifiserende opplysninger, med analysesvar og spørreskjemadata sendes til forsker.

Kontaktinformasjon

  • For praktiske spørsmål om deltakelse i MoBa send epost til morbarn@fhi.no