Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Om MoBa: formål og historie»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om MoBa: formål og historie

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Om Den norske mor, far og barn-undersøkelsen: formål og historie

Publisert Oppdatert

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn og ungdommer er med. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com/Maria Evseyeva
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com/Maria Evseyeva

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn og ungdommer er med. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.


MoBa startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap ble inkludert.

Skal finne årsaker til sykdom

Kunnskap om årsaker er en av forutsetningene for å kunne forebygge sykdom. Vi må vite hvilken betydning miljøgifter, infeksjoner, kosthold, arbeidsbelastninger, arv eller andre faktorer har for helse og sykdom. Gjennom forskning kan vi få kunnskap om for eksempel bruk av mobiltelefoner, dataskjermer og nye kjemikalier er trygge slik at vi kan slippe å engste oss unødig.

Forskningsresultater fra MoBa

Dataene som er samlet inn i MoBa brukes av forskere over hele verden i mange ulike forskningsprosjekter. Vi kjenner ikke de kritiske leddene i årsakskjeden til mange sykdommer og kan derfor ikke forebygge dem. Hva betyr for eksempel yrkeseksponering, alkoholvaner, gener og stress for utvikling av sykdom?  Du finner en oversikt over alle aktive prosjekter som bruker data fra MoBa på våre nettsider. Resultatene fra forskningsprosjektene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

Alle som arbeider med MoBa har taushetsplikt og kun noen få medarbeidere ved FHI har adgang til deltakernes navn og personnummer. Forsker har derfor ikke mulighet til å gi tilbakemelding til deltakere om resultater fra analyser av deres biologiske prøver.

Forsker på flere generasjoner

Forhold i svangerskapet og tidlig barnealder har stor betydning for barnets helse senere i livet. Informasjonen som Folkehelseinstituttet har samlet inn fra deltakere i MoBa gjennom svangerskap og barnets oppvekst utgjør i dag en norsk forskningsdatabank med høy kvalitet. Forskningsdatabanken brukes for å forske på årsaker til sykdom.

Norge har helt spesielle forutsetninger for å følge opp en slik studie som MoBa på en god måte. Vi er et velordnet samfunn, den enkelte vil gi pålitelige opplysninger om seg selv, og vi har stor sosial stabilitet. Dessuten har vi gode helseregistre.

Ved å spørre om faktorer som kan tenkes å være årsaker til sykdom på forhånd, altså før sykdom har utviklet seg får vi mer presis informasjon enn om vi hadde spurt mødre og fedre etter at sykdommene har oppstått. Fordi noen viktige risikofaktorer er uvanlige har vi rekruttert over 100 000 deltakere. I tillegg er mange av sykdommene vi ønsker å studere, slik som kreft i barnealder, også sjeldne.

Mødre og fedre har betydning for barnets helse og er like viktige når det gjelder å forstå årsaker til alvorlige sykdommer hos barn, også ved sykdommer som først debuterer i voksen alder. MoBa er basert på deltakernes samtykke og velvillige oppslutning. For at vi skal komme nærmere årsakene og kunne forebygge alvorlige sykdommer er vi avhengig av at så mange som mulig forsetter å delta i MoBa.

Biologisk materiale

Blod- og urinprøver samlet inn fra deltakere i MoBa lagres i Folkehelseinstituttets (FHI) Biobank. Forskere kan søke om å få tilgang til prøvene i biobanken for å forske årsaker til sykdommer. Forskningsprosjekter som ønsker å bruke biologisk materiale fra biobanken må godkjennes av MoBa administrasjonen og av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Antall prøver som analyseres i hvert prosjekt varierer. Prøvene analyseres på anerkjente laboratorier i Norge og i utlandet.  Når prøvene er analysert sendes svaret tilbake fra laboratoriet til MoBa. Der kobles analysesvarene sammen med spørreskjemadata. En datafil uten direkte personidentifiserende opplysninger, med analysesvar og spørreskjemadata sendes til forsker.

MoBas historie – fra mors mage til voksenliv

Tidslinje med tekst-01_sara_singel med far.png

1999 
MoBa er i gang. Gravide kvinner rekrutteres som deltakere på sykehuset av jordmødre under en rutineundersøkelse for gravide. Kvinnene sier ja til å delta på vegne av både seg selv og barnet i magen. Fedre inviteres også til å delta. 

2008 

MoBa har nok deltakere. Totalt er 285 000 deltakere med, representert over to generasjoner – mødre, fedre og deres barn. På grunn av stor deltakelse og flere generasjoner, blir MoBa en unik kunnskapskilde til forskning på helse og sykdom, og enestående i verden. 

0-1 år 
Både blodprøver og svar på spørreskjemaer samles inn fra 17. svangerskapsuke. MoBa mottar blodprøver fra navlestrengen. I MoBas biobank fordeles og lagres prøvene fra far, mor og barn. Under svangerskapet svarer mødrene på tre spørreskjemaer og fedrene på ett. Spørsmålene etter fødselen dreier seg mye barnets helse. Alle svar og analyser fra prøver samles i MoBas databank. Informasjon fra barnet var født til de var noen få år gammel, har vært med på å forstå: 

  • hvordan lese- og skrivevansker oppstår 
  • hvordan pusteproblemer oppstår 

1-13 år 
Mødre svarer på spørsmål om sin egen og barnets helse. Far svarer også på et skjema om sin helse. Mange sender også inn en melketann ved 7-årsalderen som lagres i MoBas tannbank. Tannbanken har 27 000 melketenner lagret.  

14-15 år 

Ungdommen svarer på egne vegne eller med hjelp av foreldre på spørsmål om helse og ernæring. Informasjon fra oppveksten til ungdommen, har vært med på å forstå: 

  • hvordan matallergi oppstår 

16-17 år 

Den litt eldre ungdommen svarer på spørsmål om trivsel og psykisk helse. Informasjon fra ungdomstiden har vært med på å forstå: 

  • hvordan mental helse hos unge mennesker påvirker livet og trivsel 

18- 20 år 

De eldste barna som ble født inn i MoBa er over 18 år og myndige. Dere er selvstendige og vil fremover svare på spørreskjemaer på egne vegne. Dette er viktig for at vi skal forstå hvordan tidlige miljøfaktorer sammen med gener kan være årsaker til alvorlige sykdommer som oppstår senere i livet. Det er også viktig å følge fedrenes og mødrenes helse fremover. 

Verden mangler fortsatt kunnskap om store folkehelseproblemer som diabetes, kreft, psykiske plager, allergi og astma. Vi håper alle våre kjære deltakere blir med oss videre på veien for å løse flere sykdomsgåter.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til  

  • Eller ring, tlf. 53 20 40 40
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

Innhold på denne siden