Hopp til innhold

Artikkel

Om Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

Publisert Oppdatert

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn og ungdommer er med.  Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.

jente sitter på skuldrene til far
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn og ungdommer er med.  Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.


MoBa startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap ble inkludert.

Skal finne årsaker til sykdom

Kunnskap om årsaker er en av forutsetningene for å kunne forebygge sykdom. Vi må for eksempel vite om det er miljøgifter, infeksjoner, kosthold, arbeidsbelastninger, arv eller andre faktorer som er ansvarlige for nedsatt helse og sykdom.

En annen grunn til å finne årsaker til sykdom er at vi kan slippe å engste oss unødig: Gjennom forskning kan vi få kunnskap om for eksempel bruk av mobiltelefoner, dataskjermer og nye kjemikalier er trygge. 

Forsker på flere generasjoner

Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at forhold i svangerskapet og tidlig barnealder har stor betydning for barnets helse senere i livet. Folkehelseinstituttet ønsker derfor å holde kontakt med familiene i mange år framover, og samle inn stadig ny informasjon fra flere generasjoner deltakere i MoBa.

Målet er å skape en norsk forskningsdatabank med høy kvalitet for å forske på årsaker til sykdom. Norge har helt spesielle forutsetninger for å følge opp en slik studie som MoBa på en god måte. Vi er et velordnet samfunn, den enkelte vil gi pålitelige opplysninger om seg selv, og vi har stor sosial stabilitet. Dessuten har vi fordelen av å ha noen gode helseregistre.

Forskningen må gjennomføres på en måte som kan gi gode svar. Det gjør vi ved å spørre om faktorer som kan tenkes å være årsaker til sykdom på forhånd, altså før sykdom har utviklet seg. Dermed får vi mer presis informasjon enn om vi hadde spurt mødre og fedre etter at sykdommene har oppstått. Vi er nødt til å ha så mange som 100 000 deltakere fordi noen viktige risikofaktorer er uvanlige. Mange av sykdommene, slik som kreft i barnealder, er også sjeldne.

Far er også med

Far betyr mye for barnets helse. Bakgrunnen for bekymringer omkring dette er at menn i sin yrkessituasjon, eller på andre måter, kan bli utsatt for påvirkninger som fører til forandringer i arvestoffet i kjønnscellene med derpå følgende skader (medfødte misdannelser og kreft) hos barnet.

MoBa er basert på mors og fars samtykke og velvillige oppslutning. Til gjengjeld lover vi i prosjektet at opplysningene vi får skal forvaltes skikkelig: Personvernet skal være sterkt, og vi skal gjøre så god analyse som mulig ved hjelp av norsk og internasjonal toppekspertise innen de ulike forskningsspørsmålene.

Har du spørsmål om studien send oss en epost til morbarn@fhi.no