Hopp til innhold

Artikkel

Til fedrene som deltar i MoBa

Publisert Oppdatert

Praktisk informasjon om deltakelse til fedrene som er med i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Far med datter og sønn.jpg

Praktisk informasjon om deltakelse til fedrene som er med i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).


Folkehelseinstituttet rekrutterte mer enn 95 000 gravide til Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) fra 1999 til 2008. 75 000 fedre deltar også. Andre internasjonale helseundersøkelser har ikke inkludert fedrene. Dette gjør MoBa enestående, og undersøkelsen er en av verdens største folkehelseundersøkelser. Verdien av fedrenes deltakelse er betydelig!

Fedrene i MoBa ble med i undersøkelsen under svangerskapet. Da mottok de et Mor og barn spørreskjema til far, 15.svangerskapsuke, samtykket til deltakelse og de fleste ga en blodprøve til bruk i forskning.

I desember 2015 sendte vi ut et Spørreskjema til fedrene i MoBa 2015 (pdf) (NB! Skjemaet kan ikke brukes til utfylling). I første omgang ble skjemaet sendt til alle fedre som deltar i MoBa med ett barn. Fedre som deltar med flere barn fikk skjemaet tilsendt i 2016.

Forventninger til fars deltakelse

Mange fedre har allerede deltatt i delstudier i MoBa, og slike studier skal vi fortsette med. Noen fedre har også bidratt i utfyllingen av spørreskjemaene som sendes til mor.

Vi skal forske på årsaker til alvorlige sykdommer hos menn

MoBa er en familie- og generasjonsundersøkelse. Vi har samlet inn mye viktig informasjon om mor og barn gjennom årene. Det har gitt viktige resultater for folkehelsen. Årsaken til at vi har ventet så lenge med å få inn informasjon fra far, er at vi har hatt fokus på barnet. Det har også vært viktig å forstå sykdommer som rammer kvinner under og etter svangerskapet.

Ved å svare på spørreskjemaet bidrar fedrene i MoBa med viktig informasjon om menns helse og livsstil i Norge, og til bedre forståelse av barns relasjon til sine fedre og omvendt.

Informasjonen vi får fra fedrene brukes til forskning. Vi ønsker blant annet å finne årsakene til at noen menn utvikler alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft og demens, og andre ikke. Vi kjenner ikke de kritiske leddene i årsakskjeden til mange sykdommer og kan derfor ikke forebygge dem. Hva betyr for eksempel yrkeseksponering, alkoholvaner, gener og stress for utvikling av sykdom?

Mødre og fedre er like viktige for forskerne 

Man kan spørre seg hvorfor studien heter Den norske mor, far og barn-undersøkelsen når fedrene også er med. Vi mener at mødrene og fedrene i MoBa er like viktige når det gjelder å forstå årsaker til alvorlige sykdommer som debuterer i voksen alder. For at vi skal komme nærmere årsakene og kunne forebygge alvorlige sykdommer er vi avhengig av at så mange som mulig forsetter å delta i MoBa.

Utmelding av MoBa

Å være med i MoBa er frivillig. Det er også helt frivillig å svare på spørreskjemaer. Man er fortsatt med i MoBa selv om man ikke svarer på et skjema. Men hvis man vil unngå å motta nye spørreskjemaer, eller unngå å bli invitert til delstudier, kan man melde seg ut.

Deltakere som ønsker utmelding, må gi oss beskjed om de enten

  1. ønsker å melde seg ut av undersøkelsen, men at MoBa fortsatt kan bruke de eksisterende dataene til forskning, eller
  2. ønsker at vi skal slette alle opplysninger om dem og destruere blod- og urinprøver slik at deres data ikke lenger inngår i forskningen

Fedre har kun samtykket til egen deltakelse. Dette innebærer at registrerte opplysninger om fars barn ikke blir endret når far ber om utmelding eller sletting.

Gi oss beskjed om eventuell utmelding: Telefon: 53 20 40 40/21 07 82 07, send e-post til morogbarn@fhi.no eller skriv til:
Folkehelseinstituttet
Den norske mor, far og barn-undersøkelsen
Postboks 973
5808 Bergen