Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

MY LIFE pilotundersøkelse

Publisert

unge jenter
Colourbox.com

My Life-undersøkelsen var en preliminær undersøkelse til den longitudinelle hovedstudien. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 og i 2015. Til sammen var det nærmere 900 ungdommer fra fem skoler som besvarte spørreskjemaer og 34 som deltok i intervjuer.Har du funnet en feil?

Pilotundersøkelsen ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Undersøkelsen var skolebasert og omfattet elever ved 8.,9. og 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. og 2. klasse på videregående skole. Elevene ble spurt om tema som forestillinger og bruk av tobakk, alkohol og narkotika, fritidsaktiviteter, sosiale medier, psykisk helse, tilknytning til venner, familie og skole. I tillegg besvarte foreldrene til elvene på en kort spørreundersøkelse som ble administrert utenfor skolen.