Hopp til innhold

Artikkel

Om FamilieForSK-studien

Publisert Oppdatert

FamilieForSK er en stor studie om familier i Norge. Målet med studien er å få mer kunnskap om foreldreskap og foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns helse og trivsel.

Colourbox
Colourbox

FamilieForSK er en stor studie om familier i Norge. Målet med studien er å få mer kunnskap om foreldreskap og foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns helse og trivsel.


For å få en grundig forståelse av sammenhengen mellom foreldres samliv og barns helse og trivsel, er det viktig at vi får høre hvordan ulike familiemedlemmer opplever samspillet i familien. FamilieForSK er studien der vi spør både mødre, fedre og deres felles barn (alder 0-15 år) i mange ulike familier om hvordan de opplever familien sin, og hvordan de har det i hverdagen. 

Hovedmålet med FamilieForSK er å skaffe kunnskap som kan bidra til å gi foreldre og andre:

  • Bedre råd om hvordan foreldre kan ivareta barnas behov når familier går gjennom vanskelige perioder
  • Bedre hjelp når foreldre opplever konflikter og samlivsbrudd
  • Bedre råd om hvordan barn kan høres i saker som angår dem
  • Bedre råd om bostedsordninger for barn

Om studien

Hovedprosjektet i Familieforsk-studien startet i desember 2017, og rekrutteringen av deltakere ble avsluttet sommeren 2019. Totalt deltar mer enn 3000 familier i studien. Vi ønsker særlig å finne ut mer om hvordan barn og foreldre har det i familier som går gjennom vanskelige perioder eller hvor foreldrene skal flytte fra hverandre eller bor hver for seg. Derfor har en stor gruppe familier blitt rekrutterte fra familieverntjenesten, både familier som har til mekling, familier der foreldrene har bodd fra hverandre en stund og familier der foreldrene fortsatt bor sammen.

Også familier som ikke er i kontakt med familieverntjenesten ble invitert til å delta. For å finne ut mer om hvordan familier flest har det i Norge er det viktig for oss å få informasjon fra alle slags familier, både familier med mye og lite konflikter, familier der foreldrene bor sammen, og familier hvor de bor hver for seg.

Mor, far og barn over 12 år fyller ut et elektronisk spørreskjema. Barn mellom 7 og 11 år blir intervjuet av trenede intervjuere. For barn i alderen 0-6 år vil vi be en barnehageansatt eller en lærer om å besvare et spørreskjema om barnet, i tillegg til informasjonen vi får fra foreldrene.

I FamilieForSK ønsker vi å finne ut hvordan livet i familier utvikler seg over tid. Deltakerne i studien blir derfor invitert til å delta på flere tidspunkt. Høsten 2019 startet vi andre runde i studien. I denne runden blir foreldre, større barn og personale i barnehage/skole bedt om å fylle ut spørreskjemaer på nytt, mens foreldre til barn i alderen 8 til 11 år blir kontaktet for å avtale nytt intervju med barnet. Deltakelse på tidspunkt 2 skjer om lag 1 ½ år etter at familien deltok første gang.

Hvem finansierer FamileForSK?

FamilieForSK-studien finansieres av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Norges Forskningsråd.

Tidligere kunnskap om foreldres samspill og konflikter

Bakgrunnen for at vi startet FamilieForSK var at vi trenger mer kunnskap om hvordan foreldre og barn påvirkes av forhold i familien, og særlig om foreldrekonflikter i Norge. Mye av kunnskapen vi har om temaet er samlet i tre tidligere rapporter som er skrevet av forskere ved Folkehelseinstituttet:

Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som angår dem, men det finnes mange ulike synspunkter på hvordan barn best kan bli hørt. Mye av kunnskapen som finnes om hvordan familieverntjenesten og andre kan gå fram når de skal snakke med barn om saker som angår dem er samlet i denne rapporten:

Barns trivsel med ulike bostedsordninger

Når foreldre flytter fra hverandre må de lage en avtale om hvor barnet skal bo og hvordan de skal samarbeide om omsorgen for barnet framover. Det er stor mangel på kunnskap om hva som påvirker barns trivsel med (og på tvers av) ulike bostedsordninger, men Folkehelseinstituttet lanserte høsten 2017 kunnskapsoppsummeringen Hva er konsekvensene av delt bostedordning for barn?.

Resultatene fra kunnskapsoppsummeringen understreker at vi trenger flere studier som følger barn og familier over tid, og som undersøker hvilken betydning foreldrenes samarbeid og andre forhold i familien har for barns trivsel med ulike bostedsordninger. Dette er noe vi ønsker å finne mer ut av i FamilieForSK-studien.

 

 

    Kontakt