Overvåking av smittsomme sykdommer i avløpsvann

FHI kartlegger nytteverdien av avløpsbasert overvåking som et verktøy i beredskapen mot covid-19 og andre smittsomme sykdommer.