Hopp til innhold

Rapport

Strategimøte 2014: Laboratoriediagnostikk ved hepatitt B- og C-virusinfeksjoner. Nye oppdateringer

I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte 6. november 2014 om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner. Årets rapport er en videreføring og oppdatering av laboratoriediagnostikken og må sees i sammenheng med tidligere års strategirapporter.

Rapportforside

I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte 6. november 2014 om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner. Årets rapport er en videreføring og oppdatering av laboratoriediagnostikken og må sees i sammenheng med tidligere års strategirapporter.


Sammendrag

I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner den 6. november 2014 Gjestehuset, Lovisenberg sykehus i Oslo.

De forrige strategimøtene om HBV og HCV ble holdt i henholdsvis 1998 og 2007. Siden den gang har diagnostikken for disse virushepatittene vært i konstant utvikling. Referansegruppen vurderte at det nå var behov for et nytt møte. Årets rapport er en videreføring og oppdatering av laboratoriediagnostikken og må sees i sammenheng med tidligere års strategirapporter. 

Bakgrunnen for at et nytt strategimøte i 2014 ble holdt, var at enkelte analysemetoder er byttet ut med nyere metoder og at det kreves nær kommunikasjon med klinikere i dette feltet slik at foredragsholdere fra klinikken var invitert. Programmet var satt sammen for å sette fokus på nye oppdateringer, og hensikten var ikke å gi en fullstendig oversikt over virologien ved HBV- og HCV-infeksjoner.

Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger slik det kom fram på møtet og sammendrag av foredragene (manuskriptene) som er gjengitt i sin helhet.

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dudman SG et al. (red.).
  • ISBN trylt: 978-82-8082-680-0
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-681-7