Hopp til innhold

Rapport

Vannverksdata og vannanalyser for årene 2003 og 2004 - Vannrapport 110

Rapporten består av to separate deler, en med data 2003 og den andre med data 2004, basert på datainnsamlinger 2004 og 2005. Det legges frem utvalgte nøkkeltall om eierform og størrelsesfordeling, ledningsnett, vannkilder, vannuttak og vannforbruk, manglende desinfeksjon og vannkvalitet. Utgangspunkt for vurdering av vannkvalitet er basert på et system med vurderingsklasser fra Verden helseorganisasjon (Guidelines for Drinking Water Quality, third edition, 2003).

Rapporten består av to separate deler, en med data 2003 og den andre med data 2004, basert på datainnsamlinger 2004 og 2005. Det legges frem utvalgte nøkkeltall om eierform og størrelsesfordeling, ledningsnett, vannkilder, vannuttak og vannforbruk, manglende desinfeksjon og vannkvalitet. Utgangspunkt for vurdering av vannkvalitet er basert på et system med vurderingsklasser fra Verden helseorganisasjon (Guidelines for Drinking Water Quality, third edition, 2003).


Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2007
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Divisjon for miljømedisin.
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk: 978-82-8082-219-2
  • ISBN trylt: 978-82-8082-218-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-219-2