Hopp til innhold

Rapport

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bruken av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i Norge. Utredningen fra gruppen skulle munne ut i en faglig anbefaling om HPV-vaksine burde tas i bruk i barnevaksinasjonsprogrammet. Gruppen, som bestod av eksterne og interne medlemmer med høy og variert faglig kompetanse, overleverte sin rapport til Folkehelseinstituttet i april 2007.

Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bruken av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i Norge. Utredningen fra gruppen skulle munne ut i en faglig anbefaling om HPV-vaksine burde tas i bruk i barnevaksinasjonsprogrammet. Gruppen, som bestod av eksterne og interne medlemmer med høy og variert faglig kompetanse, overleverte sin rapport til Folkehelseinstituttet i april 2007.


Sammendrag

Sammen med to rapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, danner denne rapporten grunnlaget for Folkehelseinstituttets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om å inkludere HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Om rapporten

  • Utgitt: 2007
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk: 978-82-8082-223-9
  • ISBN trylt: 978-82-8082-222-2
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-223-9