Hopp til innhold

Rapport

Trafikkmiljø, stress og helse

Resultatene fra en gjennomgang av litteratur om sammenhenger mellom trafikkmiljø, hovedsakelig støy, og stress og innvirkningen på infeksjon og sykdom.

Resultatene fra en gjennomgang av litteratur om sammenhenger mellom trafikkmiljø, hovedsakelig støy, og stress og innvirkningen på infeksjon og sykdom.


Sammendrag

Forholdet mellom stress, støy og effekt på immunsystemet er spesielt vektlagt i denne rapporten. Det gis også en innføring i begrepet stress, hvordan stress kan oppstå, selve stressituasjonen og mestring av stress.
 
Arbeidet inngikk som en del av et tverrinstitusjonelt strategisk instituttprogram (SIP), Samspill, trafikkmiljø, helse og velferd, under ledelse av Transportøkonomisk institutt.
 

Om rapporten

  • Utgitt: September 1999
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Aasvang GM, Ihlebæk C, Ursin H, Engdahl B.
  • ISBN elektronisk: 82-7364-147-3