Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «TENS som smertelindring under fødselen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • TENS som smertelindring under fødselen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsomtale

TENS som smertelindring under fødselen

Publisert Oppdatert

TENS er et håndholdt apparat med små elektroder som festes på huden. TENS brukt på akupunkturpunkter kan trolig bidra til å lindre sterke smerter under fødselen.

TENS er et håndholdt apparat med små elektroder som festes på huden. TENS brukt på akupunkturpunkter kan trolig bidra til å lindre sterke smerter under fødselen.


Hovedbudskap

TENS som smertelindring under fødselen

TENS brukt på akupunkturpunkter kan trolig bidra til å lindre sterke smerter under fødselen. Kvinner som fikk TENS på akupunkturpunkter oppga i mindre grad å ha sterke smerter under fødselen enn kvinner som fikk placebo. Effekten av TENS plassert i korsryggen er mer uklar. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. 

Hva er TENS? 

TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er et håndholdt apparat med små elektroder som festes på huden. Gjennom disse elektrodene sendes svake elektriske impulser via nervene til ryggmargen og hjernen. TENS-brukere vil kunne kjenne litt kiling eller vibrering fra elektrodene. Det finnes flere teorier om hvordan TENS virker på smerte, men per i dag hersker det usikkerhet om den eksakte virkemåten.

TENS benyttes som smertelindring ved en rekke ulike tilstander, både akutte og kroniske. Siden 1970-tallet har metoden vært i bruk for å dempe smerter under fødsel. Elektrodene festes som oftest i korsryggen, men de kan også festes på akupunkturpunkter eller i hodebunnen. Fødekvinnene kan styre apparatet selv, og regulere styrken på impulsene i forhold til intensiteten på smertene. Undersøkelser har vist at TENS er en populær form for smertelindring blant fødende. Det er imidlertid uklart om denne populariteten skyldes at TENS faktisk gir effektiv smertelindring, eller at TENS kan være med på å ta fokus vekk fra smertene og øke kvinnenes følelse av kontroll over situasjonen.

TENS ser ikke ut til å kunne gi alvorlige bivirkninger hos mor eller barn, men elektrodene kan gi lokal hudirritasjon.

TENS som smertelindring ved fødsel brukes relativt lite i Norge, men TENS-apparater er tilgjengelig ved noen fødeavdelinger/fødestuer, og kan også kjøpes av vanlige forbrukere.

Kan TENS lindre smerter under fødselen?

Studiene viste at:

TENS plassert i korsryggen sammenliknet med placebo:

*Har trolig liten eller ingen innvirkning på antall kvinner som er fornøyd med smertelindringen

*Øker muligens antall kvinner som kan tenke seg å bruke TENS igjen ved en evt. framtidig fødsel

*Har muligens liten eller ingen innvirkning på antall keisersnitt

*Kvaliteten på tilgjengelig dokumentasjon er for lav til å avgjøre om TENS påvirker antall kvinner med sterke smerter under fødselen.

TENS på akupunkturpunkter sammenliknet med placebo:

*Reduserer trolig antall kvinner med sterke smerter under fødselen

*Øker trolig antall kvinner som er fornøyd med smertelindringen

*Øker muligens antall kvinner som kan tenke seg å bruke TENS igjen ved en evt. framtidig fødsel

*Har muligens liten eller ingen innvirkning på antall keisersnitt

TENS sammenliknet med medikamentell smertelindring:

*Har trolig liten eller ingen innvirkning på antall kvinner som er fornøyd med smertelindringen

*Har trolig liten eller ingen innvirkning på antall keisersnitt

Forfatterne av den systematiske oversiktene som har sett på forskningen har ikke analysert studiene med hensyn til dosering av behandlingen og dette kan ha fått betydning for resultatene.

Resultat-tabeller

Tabell 1. Resultater

Utfall

TENS plassert i korsryggen

Placebo

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Tilfredshet med smertelindringen

34 av 100 (så få som 26 eller så mange som 42

26 av 100

Middels

 

Ja til bruk av TENS ved framtidig fødsel

63 av 100 (så få som 53 eller så mange som 73)

41 av 100

Lav

 

Antall keisersnitt

8 av 100 (så få som 5 eller så mange som 13)

6 av 100

Lav

 

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. 
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet. 
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet. 
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

 Tabell 2. Resultater

Utfall

TENS på akupunkturpunkter

Placebo

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Sterke smerter under fødselen

35 av 100 (så få som 27 eller så mange som 47)

85 av 100

Middels

 

Tilfredshet med smertelindringen

68 av 100 (så få som 30 eller så mange som 100)

17 av 100

Middels

 

Ja til bruk av TENS ved framtidig fødsel

96 av 100 (så få som 78 eller så mange som 100)

66 av 100

Lav

 

Antall keisersnitt

6 av 100 (så få som 1 eller så mange som 34)

4 av 100

Lav

 

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. 
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet. 
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet. 
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.Tabell 3. Resultater

Utfall

TENS

Medikamentell smertelindring

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Tilfredshet med smertelindringen

60 av 100 (så få som 50 eller så mange som 71

63 av 100

Middels

 

Antall keisersnitt

0 av 100

0 av 100

Middels

 

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. 
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet. 
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet. 
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.


Hva er denne informasjonen basert på? 

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt effekten av TENS som smertelindring under fødselen. Forskerne fant 19 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen 1671 deltakere.

Studiene de fant sammenlignet fødekvinner som fikk TENS med fødekvinner som fikk placebo (inaktivt TENS-apparat) eller medikamentell smertelindring. Elektrodene var plassert i korsryggen (15 studier), på akupunkturpunkter (to studier) og på hodet (to studier). 

Dette er en publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

  1. Dowswell T, Bedwell C, Lavender T, Neilson JP. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour.
  2. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD007214. DOI: 10.1002/14651858.CD007214.pub2.
  3. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007214/frame.html

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Underland V.