Hopp til innhold

Rapport

Skal det være noe mer før vi stenger?

Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim.

Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

SIRUS har i rapporten Skal det være noe mer før vi stenger evaluert Ansvarlig Vertskap i Trondheim. Målet med dette alkoholpolitiske tiltaket er å redusere rusrelatert vold, overskjenking og skjenking til mindreårige gjennom kursing av ansatte i ansvarlig servering.

 • De viktigste funnene i evalueringen er:
  Overskjenking og servering til mindreårige forekommer i stort omfang i serveringsbransjen. Det er derfor nødvendig med tiltak som Ansvarlig vertskap for å bevisstgjøre bransjen om deres ansvar.
 • Det har vært svak rekruttering til kursene i Trondheim. Det er ikke mulig å påvise noen mer ansvarsbevisst alkoholservering som følge av tiltaket.
 • For å lykkes med Ansvarlig vertskap er det nødvendig med solid lokal forankring og få serveringsbransjen til å føle eierskap til tiltaket.
 • Kursopplegget i Ansvarlig vertskap må følges opp med bedre og mer effektiv intern og ekstern kontroll av skjenkestedene.

Evalueringen er utført på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. I tillegg til å ha vurdert effektene av tiltaket har Sirus gjennomført en såkalt prosessevaluering. Det betyr at selve planleggingen og gjennomføringen av Ansvarlig vertskap i Trondheim har blitt fulgt nøye av forskerne. Det kan gi overførbar kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer gjennomføringen av et slikt tiltak.


Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

 

  Om rapporten

 • Utgitt: 4/2006
 • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Forfattere: Buvik K, Baklien B.
 • ISSN trykt: 1502-8178
 • ISBN trylt: 978-82-7171-289-1