Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år

Statistikk

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år

Publisert Oppdatert

Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år.

Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 8/2007
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund MKØ, Skretting A, Lund KE.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISBN trykt: 978-82-7171-310-2

Sammendrag

Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år. SIRUS har foretatt slike undersøkelser i 1998, 2002 og 2006, og ett utvalg med personer fra hele landet og ett utvalg fra Oslo er blitt spurt. SIRUS-forskerne Marte Ødegård Lund, Astrid Skretting og Karl Erik Lund står bak rapporten.

Røyking ned, snus opp
Det har vært bortimot en halvering av andelen unge dagligrøykere fra 29 prosent i 1998 til 17 prosent i 2006. Andelen av-og-til røykere ligger stabilt på ca. 12 prosent. Men blant menn har andelen som snuser daglig blitt mer enn fordoblet i perioden, fra 7 til 17 prosent.

Økning i alkoholbruk
Årlig alkoholbruk i aldersgruppen har økt fra et gjennomsnitt på 4,5 liter ren alkohol i 1998 til 5,3 liter i 2006. I Oslo drikker de unge voksne over en liter mer enn i landet som helhet. Menn drikker omtrent dobbelt så mye som kvinner i samme aldersgruppe. Alkoholforbruket synker med økende alder, men stiger med økende inntekt.

Økt bruk av hasj og kokain
På landsbasis har andelen som har brukt hasj noen gang økt fra 22 prosent i 1998 til 34 prosent i 2006. I Oslo har det vært en økning fra 35 prosent til 47 prosent i samme periode. Andelen som har brukt hasj siste seks måneder har økt fra 7 til 10 prosent i Norge og fra 12 til 15 prosent i Oslo.

Det har vært en tredobling i andelen som har brukt kokain noen gang fra 3 prosent i 1998 til 9 prosent i 2006. Andelen som har brukt amfetamin har økt fra 5 til 10 prosent i samme periode. I Oslo har økningen i kokainbruken vært fra 7 prosent til 14 prosent. Økningen har særlig skjedd blant menn, og blant menn fra 21 til 30 år i Oslo hadde 8 prosent brukt kokain fem ganger eller mer i 2006.

Det finnes ingen belegg for påstanden om at kokain er et stoff for de spesielt velstående eller ressurssterke. Inntektene blant dem som bruker kokain skiller seg ikke ut fra resten av utvalget, mens utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnittet.