Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Røykfrie serveringssteder: Samlerapport fra en prospektiv undersøkelse blant ansatte i serveringsbransjen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Røykfrie serveringssteder: Samlerapport fra en prospektiv undersøkelse blant ansatte i serveringsbransjen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Røykfrie serveringssteder: Samlerapport fra en prospektiv undersøkelse blant ansatte i serveringsbransjen

Publisert Oppdatert

Denne rapporten om røykfrie serveringssteder presenterer blant annet resultater om røykeatferd, erfaringer med håndhevning av røykeloven, luftkvaliteten på utestedene og helseplager blant de ansatte.

Denne rapporten om røykfrie serveringssteder presenterer blant annet resultater om røykeatferd, erfaringer med håndhevning av røykeloven, luftkvaliteten på utestedene og helseplager blant de ansatte.


Sammendrag

1. juni 2004 ble alle serveringssteder i Norge røykfrie som følge av endringer i tobakksskadeloven. Dette medførte at de ansatte i serveringsbransjen ble sikret et røykfritt arbeidsmiljø, en rettighet som de aller fleste andre arbeidstakere i Norge har hatt siden 1988.

Som et ledd i evalueringen av den samlede innsatsen for å forebygge tobakksrelaterte sykdommer for perioden 2003-2007 gjennomførte HEMIL-senteret på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) en ettårig landsrepresentativ panelundersøkelse blant ansatte i serveringsbransjen. Denne rapporten baserer seg på data fra forundersøkelsen som ble foretatt i Mai 2004, og to oppfølgingsundersøkelser som ble utført i september/oktober 2004 og mai 2005.

 En viktig målsetning med denne rapporten er å undersøke om de endringene som fant sted ved første oppfølging, vedvarer, svekkes eller forsterkes ved den andre oppfølgingsundersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det har vært en vedvarende reduksjon i andelen av de ansatte som røyker daglig, på henholdsvis 4,6 og 3,5 prosentpoeng ved første og andre oppfølgingsundersøkelse. Vi finner videre at det blant ansatte som røyker har vært en reduksjon i det gjennomsnittlige daglige sigarettforbruket tilsvarende 1,36 sigaretter fra før til ett år etter innføringen av røykfrie serveringssteder. Andelen av de ansatte som rapporterer at de er positive til innføringen av røykfrie serveringssteder har økt fra 48,5% fra før innføringen til 59,8% ett år etter forundersøkelsen. Denne endringen har først og fremst funnet sted i perioden mellom første og andre oppfølging. Den foreliggende undersøkelsen indikerer videre at totalforbudet mot røyking på serveringssteder i betydelig større grad overholdes enn den tidligere ordningen med røyke- og forbudssoner, men at det har vært en liten økning på 4 prosentpoeng i andelen av de ansatte som rapporterer at det forkommer røyking der det er forbudt fra første til andre oppfølgingsundersøkelse. Det har vært en markant og vedvarende forbedring av luftkvaliteten, og det har vært en vedvarende reduksjon av et flertall av både generelle helseplager og luftveisplager blant de ansatte fra før til etter innføringen av røykfrie serveringssteder.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 5/2007
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Aarø LE, Hetland J, Øverland S.
  • ISSN trykt: 1503-454X
  • ISBN trykt: 978- 82- 7171-309-6