Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter

Rapport

Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter

Publisert Oppdatert

Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller pårørendeerfaringer med allmennleger.

Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller pårørendeerfaringer med allmennleger.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Danielsen K, Iversen HH, Bjertnes ØA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-305-0

Hovedbudskap

Pasienters erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten. Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller pårørendeerfaringer med allmennleger. Søkestrategien ble satt sammen av søkeord relatert til pasienterfaringer, allmennlegetjenesten, spørreskjema, måleinstrument, validitet og reliabilitet. Vi søkte i databasene CINAHL, EMBASE, MEDLINE(R) og PsycINFO.

Vi identifiserte 15 validerte måleinstrumenter, men seks av disse ble ekskludert fordi de ikke var relevante for vårt formål. To av de ni gjenværende måleinstrumentene, The patient experience questionnaire (PEQ) og EUROPEP, var validert og brukt i Norge og var av særskilt interesse. Vi identifiserte også en systematisk litteraturgjennomgang av relevante måleinstrumenter. Litteraturgjennomgangen viste at de fleste instrumenter har et forbedringspotensial, og at det er behov for tydeligere vektlegging av formålet med å måle og formidle pasienters vurderinger av allmennleger.

Vår kartlegging viser at det er et godt grunnlag for å utvikle eller videreutvikle en metode for å måle pasienters erfaringer med allmennleger i Norge. Det ene instrumentet som er validert i Norge, EUROPEP, er et naturlig startpunkt fordi det er oversatt og validert i en rekke land.

Sammendrag