Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema

Rapport

Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema

Publisert Oppdatert

Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer ment for ulike pasientgrupper lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers av tjenester og pasientgrupper. Kunnskapssenteret ble derfor forespurt av Helse Vest RHF om å identifisere 8–10 kjernespørsmål til bruk i lokale pasienterfaringsundersøkelser i regionen, samt vurdere behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper.

Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer ment for ulike pasientgrupper lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers av tjenester og pasientgrupper. Kunnskapssenteret ble derfor forespurt av Helse Vest RHF om å identifisere 8–10 kjernespørsmål til bruk i lokale pasienterfaringsundersøkelser i regionen, samt vurdere behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper.


Om rapporten

 • Utgitt: 2009
 • Forfattere: Sjetne IS, Bjertnæs ØA, Iversen HH, Olsen RV.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-297-8

Hovedbudskap

Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer ment for ulike pasientgrupper lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers av tjenester og pasientgrupper. Kunnskapssenteret ble derfor forespurt av Helse Vest RHF om å identifisere 8–10 kjernespørsmål til bruk i lokale pasienterfaringsundersøkelser i regionen, samt vurdere behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper. For å kunne besvare problemstillingene gjennomførte vi en pilotundersøkelse ved Helse Bergen HF med hovedfokus på pasientenes vurdering av viktigheten av en rekke pasienterfaringsområder. Undersøkelsen omfattet svargrupper med erfaring fra ni ulike fagområder og omsorgsnivå:

 • Rehabilitering, poliklinikk
 • Somatisk avdeling, voksne, døgnopphold
 • Somatisk avdeling, voksne, poliklinikk/dagavdeling
 • Psykisk helsevern, voksne, døgnopphold
 • Psykisk helsevern, voksne, poliklinikk
 • Somatisk avdeling, barn, døgnopphold
 • Psykisk helsevern, barn, poliklinikk
 • Avhengighetsbehandling, døgnopphold
 • Avhengighetsbehandling, poliklinikk

Aktualitet og viktighet var de viktigste kriteriene for å avklare valg av kjernespørsmål. Spørsmål der færre enn 20 prosent svarte at det ikke var aktuelt, ble vurdert som aktuelle og dermed som relevante i et generisk spørreskjema. I piloten ble hvert erfaringsspørsmål etterfulgt av et spørsmål om hvor viktig dette spørsmålet var for svareren. Gjennomsnittsskårer på spørsmålene om viktighet ble brukt for å skille ut de viktigste erfaringsspørsmålene for hver av svargruppene. Kjernespørsmålene ble valgt ut fra betraktninger om viktighet og aktualitet på tvers av gruppene. Informasjonen ble også brukt til å begrunne særskilte tilleggsspørsmål for hver av gruppene. Basert på undersøkelsen foreslår Kunnskapssenteret 10 generiske kjernespørsmål, og 1–3 tilleggsspørsmål for de enkelte gruppene. 

Fra et psykometrisk synspunkt vil en kortversjon av et spørreskjema ikke ha den samme validiteten og reliabiliteten som et mer omfattende skjema med tilpasning til spesifikke svargrupper. Det foreliggende forslaget til kjernespørsmål hviler i stor grad på Kunnskapssenterets materiale fra tidligere nasjonale undersøkelser blant svargruppene (unntatt rehabilitering). Gitt rammene i det foreliggende prosjektet, anser vi forslaget som godt underbygd.