Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006

Statistikk

Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006

Publisert Oppdatert

Rapporten presenterer utviklingen i tobakksbruk i Norge mellom 1973 og 2006. Den omhandler røyking, passiv røyking og bruk av snus.

Rapporten presenterer utviklingen i tobakksbruk i Norge mellom 1973 og 2006. Den omhandler røyking, passiv røyking og bruk av snus.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 3/2007
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund M, Lindbak R.
  • ISSN trykt: 1503-464x
  • ISBN trykt: 978-82-7171-304-1

Sammendrag

Denne engelske rapporten presenterer utviklingen i tobakksbruk fra 1973 og fram til i dag. Rapporten omhandler både røyking, passiv røyking og bruk av snus, og viser omfanget av tobakksbruk og hvem det er som bruker tobakk i Norge i dag.

Røykemønstre ut fra kjønn, alder og geografi, og hva som kjennetegner dem som røyker av og til blir presentert i det første kapittelet. Bruk av snus er økende, og en oversikt over utbredelse og endring i snusbruk over tid omtales i et eget kapittel. I tredje kapittel presenteres både det selvrapporterte forbruket og endringer i tobakksalget i Norge over tid.

Det fjerde kapittelet tar opp ulike tema knyttet til røykeslutt. Kapittel fem omhandler passiv røyking. Holdninger på dette området har endret seg betydelig de siste årene, særlig når det gjelder å eksponere barn for passiv røyking. Siste kapittel er viet røyking og sosial ulikhet. Røyking er mest utbredt blant personer med kort utdanning, noe som vil medføre store sosiale ulikheter i framtidig helse.

Rapporten er også utgitt på norsk av Sosial- og helsedirektoratet.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.