Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Nære pårørende av alkoholmisbrukere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nære pårørende av alkoholmisbrukere

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Nære pårørende av alkoholmisbrukere

Publisert Oppdatert

Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge.

Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge. Mer enn 130 000 har i løpet av livet opplevd ulike negative konsekvenser av foreldres eller partners alkoholproblemer.

Da det ikke er noen klare skiller mellom alkoholmisbrukere og andre alkoholbrukere, ville det være misvisende å lage et enkelt anslag over antall barn og partnere som berøres. Det er derfor angitt intervaller som antyder i hvilket størrelsesområde antallet trolig befinner seg.

For første gang
Beregningene i rapporten er gjort på grunnlag av en intervjuundersøkelse blant vel 2000 voksne og en spørreskjemaundersøkelse blant vel 20 000 ungdommer. Det er første gang det er gjort beregninger i Norge av hvor mange nære pårørende det er til alkoholmisbrukere og hvilke negative konsekvenser de opplever.

Negative konsekvenser
De negative konsekvensene varierer både i type, varighet og alvorlighetsgrad. Blant de mulige konsekvensene som er undersøkt i denne studien, er sjikane, vold og trusler om vold, seksuelle overgrep og uønsket seksuell tilnærming og hærverk.

Psykososiale problemer
Blant ungdom øker andelen med ulike psykososiale problemer som å bli utsatt for vold, dårlig mental helse og dårlige foreldrerelasjoner, med hyppigheten av å se foreldrene beruset. Ungdom som så foreldrene beruset flere ganger i uka, hadde 3 – 5 ganger høyere risiko for å få slike problemer sammenlignet med annen ungdom. Likevel er det et flertall som ikke rapporterer denne typen problemer, selv blant dem som ofte opplever at foreldrene er beruset.

Forsømt forskningsområde
Alkoholbrukets konsekvenser for nære pårørende er et forsømt forskningsområde. Gjennomgangen av forskningslitteraturen viser at det åpenbart er behov for mer forskning om norske forhold. Det er også viktig å bidra til den internasjonale kunnskapen om dette feltet.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Rossow I, Moan IS, Natvig H.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978-82-7171-331-7
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-332-4