Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Medisinske kvalitetsregistre i Norge - identifisering og kartlegging av eksisterende registre »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Medisinske kvalitetsregistre i Norge - identifisering og kartlegging av eksisterende registre

Rapport

Medisinske kvalitetsregistre i Norge - identifisering og kartlegging av eksisterende registre

Publisert Oppdatert

Målet med kartleggingen var å få oversikt over hvilke medisinske kvalitetsregistre som finnes og presentere disse. Oversikten er avgrenset til medisinske kvalitetsregistre innen somatisk spesialisthelsetjeneste.

Målet med kartleggingen var å få oversikt over hvilke medisinske kvalitetsregistre som finnes og presentere disse. Oversikten er avgrenset til medisinske kvalitetsregistre innen somatisk spesialisthelsetjeneste.


Om rapporten

  • Utgitt: 2005
  • Forfattere: Danielsen K, Saunes IS.
  • ISBN elektronisk: 82-8121-0650-5

Hovedbudskap

Vi har registrert 50 medisinske kvalitetsregistre i Norge og av disse er 36 nasjonale registre. Det vil si at de enten er landsdekkende eller har et så stort omfang at de kan vurderes som representative på landsbasis. Det er 14 regionale registre i oversikten. Det er 33 registre som inneholder persondata. Det vil ikke si at registerdataene er lagret med personidentifiserbare opplysninger, men at det teknisk sett er mulig å koble data i registeret til andre register og til pasientenes identitet. Det er 21 register som oppgir at de har samkjøring med andre registre. Ut fra det vi kjenner til er denne kartleggingen av medisinske kvalitetsregister den mest omfattende av sitt slag i Norge. Arbeidet med å samle inn data startet i mai 2005 og rapport ble overlevert til Sosial- og helsedirektoratet i august 2005.

Sammendrag

Observasjonsenheten til registrene er pasienter som gjennomgår et behandlingsforløp, som regel avgrenset til en sykdom eller en type behandling. Det er en forutsetning at opplysningene kan knyttes til behandlende enheter.

Målet med kartleggingen var å få oversikt over hvilke medisinske kvalitetsregistre som finnes og presentere disse. Oversikten er avgrenset til medisinske kvalitetsregistre innen somatisk spesialisthelsetjeneste. Sosial- og helsedirektoratet er oppdragsgiver.

Kunnskapssenteret har tatt utgangspunkt i opplysninger i Sosial- og helsedirektoratets arkiv. I tillegg har spesialforeningene og spesialitetskomiteene i Legeforeningen bidratt med opplysninger. Hvert enkelt kvalitetsregister er kontaktet for å få verifisert og supplert opplysningene.

Vi har registrert 50 medisinske kvalitetsregistre i Norge og av disse er 36 nasjonale registre. Det vil si at de enten er landsdekkende eller har et så stort omfang at de kan vurderes som representative på landsbasis. Det er 14 regionale registre i oversikten.

Det er 33 registre som inneholder persondata. Det vil ikke si at registerdataene er lagret med personidentifiserbare opplysninger, men at det teknisk sett er mulig å koble data i registeret til andre register og til pasientenes identitet. Det er 21 register som oppgir at de har samkjøring med andre registre.

Ut fra det vi kjenner til, er denne kartleggingen av medisinske kvalitetsregister den mest omfattende av sitt slag i Norge. Arbeidet med å samle inn data startet i mai 2005 og rapport ble overlevert til Sosial- og helsedirektoratet i august 2005.