Hopp til innhold

Rapport

Majoritet og minoritet

Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen

Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen


Bestill

Last ned:

Sammendrag

 

Forskerne Ellen Amundsen fra SIRUS og Camilla Ihlebæk fra Unifob helse ved UiB står bak studien. Den bygger på en spørreundersøkelse med 20 000 elever fra 12 til 19 år i ungdomsskole og videregående skoler i 16 kommuner utenfor de store byene. Alkoholbruk og konsekvenser av alkoholbruk i tre ulike grupper kartlegges: ungdom med begge foreldre født i vestlige land, ikke-muslimsk ungdom med begge foreldre født i ikke-vestlige land og muslimsk ungdom uavhengig av foreldrenes fødeland. Undersøkelsen omfatter 19460 ungdommer med vestlig bakgrunn, 244 med ikke-vestlige bakgrunn og 241 muslimske ungdommer.

Foreldrenes rolle I alle gruppene er det en klar sammenheng mellom foreldrenes og ungdommenes alkoholbruk. Det er en like klar sammenheng mellom liberale foreldreholdninger og ungdommenes forbruk. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er og jo mer liberale holdninger til alkohol de har, jo mer drikker ungdommene. Ca. halvparten av ungdom med vestlig bakgrunn hadde opplevd en eller begge foreldrene beruset noen ganger eller mer, mot ca. en tredjedel av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn og en femtedel av muslimsk ungdom. De to siste gruppene rapporterer også om strengere holdninger til alkohol hos foreldrene enn ungdom med vestlig bakgrunn.

Vestlig ungdom drikker mest Studien viser at ungdom med vestlig bakgrunn drikker oftere og mer hver gang enn ungdom med ikke-vestlig bakgrunn eller muslimsk ungdom. 61 % av vestlig ungdom hadde drukket alkohol siste år, mot 55 % av ikke-vestlig ungdom og 32 % av muslimsk ungdom. Og 47 % av vestlig ungdom hadde noen gang vært beruset, mens 34 % av ikke-vestlig og 22 % av muslimsk ungdom hadde vært det.

Problemadferd
Blant ungdom utenfor storbyene var det svært få som rapporterte om problemadferd. I den lille gruppen av muslimsk ungdom som drakk var det imidlertid en høyere risiko for noen typer problemadferd, som å havne i slåsskamp, bli skadet eller skade seg selv, gjøre hærverk eller bruke narkotika. Men selv om risikoen var høyere, så var antall personer svært lavt. Det var langt flere ungdom med vestlig bakgrunn som rapporterte om problemadferd, selv om risikoen var lavere.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 3/2007V
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Ihlebæk C, Amundsen EJ.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISBN trylt: 978-82-7171-301-0