Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Litteratursøk – Behandling av kokainavhengighet

  • Utgitt: 2009
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Dalsbø KD, Smedslund G.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1298
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-283-1

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i januar 2009 i oppdrag fra Helse Sør-Øst å oppsummere tilgjengelig forskning om effektiv rusbehandling. Etter muntlige avklaringer i juni ble bestillingen spisset til å gjelde et litteratursøk med sortering.

Nedlastbar pdf.

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Bakgrunn

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i januar 2009 i oppdrag fra Helse Sør-Øst å oppsummere tilgjengelig forskning om effektiv rusbehandling. Etter muntlige avklaringer i juni ble bestillingen spisset til å gjelde et litteratursøk med sortering.

Metode
Vi søkte i databasene OVID MEDLINE, OVID PsycInfo, Cochrane Library of Systematic Reviews og DARE. Søket inneholdt termer for kokain og behandling. I MEDLINE og PsycInfo ble søket avgrenset med søkefilter for systematiske oversikter. Resultat: Søket ga 223 treff totalt, etter duplikatsjekk. 165 referanser ble ekskludert og 58 referanser ble vurdert som mulig relevante. Dette er referanser til oversiktsartikler av ulik kvalitet. Vi har ikke lest artiklene i full tekst eller vurdert den metodiske kvaliteten.