Hopp til innhold

Rapport

Legemidler ved astma og KOLS

Etter oppdrag fra Statens legemiddelverk.

Etter oppdrag fra Statens legemiddelverk.


Hovedbudskap

Statens legemiddelverk ga Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjennomgå dokumentasjonen om effekt og sikkerhet av legemidler ved astma og KOLS. Bakgrunnen for oppdraget var at de ønsket et grunnlag for vurdering av refusjonsstatus for ulike legemidler mot astma og KOLS.

Det ble utarbeidet søkestrategi på bakgrunn av på forhånd oppsatte inklusjonskriterier. Deretter ble det utført systematiske søk i relevante databaser. Søkene ga til sammen 348 treff. Av disse var 57 oversikter relevante for problemstillingen.

De relevante oversiktene ble satt opp i tre ulike lister, fordelt på legemidler mot astma, legemidler mot KOLS og en liste med flere legemiddelklasser (drug class reviews).

På grunn av tidspress måtte vurdering av relevans hovedsakelig gjøres ut i fra gjennomgang av oversiktenes sammendrag. Dette kan ha ført til at en del ikke-relevante oversikter og oversikter som overlapper hverandre, har kommet med på listene.

Sammendrag

Om rapporten

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Elvsaas IKØ, Hamidi V, Harboe I, Klemp M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-226-8