Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemidler ved astma og KOLS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Legemidler ved astma og KOLS

Rapport

Legemidler ved astma og KOLS

Publisert Oppdatert

Etter oppdrag fra Statens legemiddelverk.

Etter oppdrag fra Statens legemiddelverk.


Om rapporten

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Elvsaas IKØ, Hamidi V, Harboe I, Klemp M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-226-8

Hovedbudskap

Statens legemiddelverk ga Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjennomgå dokumentasjonen om effekt og sikkerhet av legemidler ved astma og KOLS. Bakgrunnen for oppdraget var at de ønsket et grunnlag for vurdering av refusjonsstatus for ulike legemidler mot astma og KOLS.

Det ble utarbeidet søkestrategi på bakgrunn av på forhånd oppsatte inklusjonskriterier. Deretter ble det utført systematiske søk i relevante databaser. Søkene ga til sammen 348 treff. Av disse var 57 oversikter relevante for problemstillingen.

De relevante oversiktene ble satt opp i tre ulike lister, fordelt på legemidler mot astma, legemidler mot KOLS og en liste med flere legemiddelklasser (drug class reviews).

På grunn av tidspress måtte vurdering av relevans hovedsakelig gjøres ut i fra gjennomgang av oversiktenes sammendrag. Dette kan ha ført til at en del ikke-relevante oversikter og oversikter som overlapper hverandre, har kommet med på listene.

Sammendrag