Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Intermitterende oksygen til KOLS-pasienter »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Intermitterende oksygen til KOLS-pasienter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Systematisk oversikt

Intermitterende oksygen til KOLS-pasienter

Publisert Oppdatert

Norsk forening for Lungemedisin ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å oppsummere dokumentasjonen som foreligger for effekt av intermitterende oksygen hos KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi.

Norsk forening for Lungemedisin ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å oppsummere dokumentasjonen som foreligger for effekt av intermitterende oksygen hos KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi.


Hovedbudskap

Bakgrunn
Norsk forening for Lungemedisin ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å oppsummere dokumentasjonen som foreligger for effekt av intermitterende oksygen hos KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi.

Intermitterende oksygenbehandling refererer til ikke-kontinuerlig oksygenbehandling; ambulant oksygen gitt ved trening og daglige aktiviteter og ”short-burst” oksygen (SBOT) gitt før eller etter anstrengelse. Målet med intermitterende oksygen er symptomlindring, bedre funksjon og livskvalitet.

Metode
Vi gjennomførte et litteratursøk for perioden 2002-desember 2007 i databasene Cochrane, MEDLINE og EMBASE.

Kunnskapsgrunnlaget
Vi inkluderte tre systematiske oversikter; én om effekt av oksygenbehandling under belastningstester (31 små studier), én om oksygenbehandling under regelmessig trening over tid (5 små studier), og én om oksygenbehandling før eller etter aktivitet eller i hvile (short-burst oksygen, 8 små studier). Vi inkluderte også seks nyere randomiserte kontrollerte studier som var publisert etter oversiktene.

Konklusjon
Dokumentasjonen viser at KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi har effekt av oksygenbehandling under laboratoriebaserte belastningstester sammenliknet med placebo. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene sier imidlertid lite om nytten av intermitterende oksygen i dagliglivet til KOLS-pasientene og effekt på pasientenes livskvalitet. En eventuell effekt av short-burst oksygen gitt før eller etter aktivitet for å lindre dyspné er ikke dokumentert.

Begrenset dokumentasjon indikerer at KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi ikke oppnår forbedret arbeidskapasitet, helserelatert livskvalitet eller oksygenmetning av ambulant oksygen ved regelmessig trening over tid, sammenliknet med placebo. Det finnes svært lite forskning som gjelder langsiktig effekt av intermitterende oksygen ved ustrukturerte daglige aktiviteter i hjemmet.

Det er behov for langsiktige studier av intermitterende oksygenbehandling i hjemmet, studier som skiller mellom subgrupper av KOLS-pasienter og ulike doser oksygen.

Sammendrag

Bakgrunn
Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og uttalt hypoksemi, dvs. alvorlig oksygenmangel i blodet, får kontinuerlig oksygenbehandling (LTOT) for å øke overlevelsen.

De siste årene har det vært reist spørsmål om KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi og dermed uten indikasjon for kontinuerlig oksygenbehandling, kan ha nytte av intermitterende, dvs. periodisk oksygenbehandling.

Intermitterende oksygenbehandling refererer til ikke-kontinuerlig oksygenbehandling; ambulant oksygen gitt ved trening og daglige aktiviteter, og ”short-burst” oksygenbehandling (SBOT) gitt før eller etter anstrengelse for å lindre kortpustethet. Målet med intermitterende oksygenbehandling er å lindre symptomer, bedre pasientens funksjon og øke livskvaliteten.

Lungeavdelingene ved sykehus i Norge har imidlertid ingen standardiserte retningslinjer for bruk av intermitterende oksygenbehandling til denne pasientgruppen.

Mandat
Norsk forening for Lungemedisin ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å oppsummere dokumentasjonen som foreligger om effekt av intermitterende oksygenbehandling i hvile eller ved aktivitet hos KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi.

Målet med prosjektet er å gi innspill til diskusjonen om faglige retningslinjer for oksygenbehandling av pasienter uten uttalt hypoksemi.

Metode
Vi gjennomførte et litteratursøk for perioden 2002-desember 2007 i databasene Cochrane, MEDLINE og EMBASE.

Resultater
Vi inkluderte tre systematiske oversikter om intermitterende oksygen til KOLS-pasienter og seks nyere randomiserte kontrollerte studier som var publisert etter disse oversiktene.

Umiddelbar effekt av ambulant oksygen ved belastningstester
KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi har positiv effekt av oksygenbehandling på arbeidskapasitet under belastningstester i laboratorium. Dokumentasjonen består av 34 små randomiserte overkrysningsstudier (606 pasienter) av ambulant oksygen.

Langsiktig effekt av ambulant oksygen
KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi har ikke dokumentert langsiktig effekt av oksygenbehandling ved regelmessig trening, sammenliknet med placebo. Dokumentasjonen består av fem randomiserte kontrollerte studier (63 pasienter). Disse viste at oksygenbehandling ikke gav forbedret arbeidskapasitet, helserelatert livskvalitet eller oksygenmetning. Én nyere randomisert kontrollert studie av ambulant oksygen ved daglige aktiviteter viste ingen langsiktig effekt på livskvaliteten.

Umiddelbar effekt av short-burst oksygen
En systematisk oversikt med åtte randomiserte kontrollerte studier med overkrysningsdesign (159 pasienter) antyder at short-burst oksygenbehandling (SBOT) ikke reduserer dyspnè hos KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi, uavhengig av om behandlingen gis før eller etter trening. Vi identifiserte ingen studier som undersøkte effekten av SBOT ved hvile.

Langsiktig effekt av short-burst oksygen
Vi identifiserte kun én randomisert kontrollert studie som fulgte KOLS-pasienter med SBOT over tid. Denne 6 måneders RCTen rapporterte at tilgjengelighet av SBOT hos KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi ikke var assosiert med forskjeller i helserelatert livskvalitet eller bruk av akutte helsetjenester.

Konklusjon
KOLS-pasienter uten hypoksemi har en liten positiv effekt av oksygenbehandling under laboratoriebaserte belastningstester, sammenliknet med placebo. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene sier imidlertid lite om nytten av intermitterende oksygenbehandling i dagliglivet til KOLS-pasientene og effekt på pasientenes livskvalitet. En eventuell effekt av short-burst oksygenbehandling gitt før eller etter aktivitet for å lindre dyspné er ikke dokumentert.

Begrenset dokumentasjon indikerer at KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi ikke oppnår forbedret arbeidskapasitet, helserelatert livskvalitet eller oksygenmetning av ambulant oksygen ved regelmessig trening over tid, sammenliknet med placebo.

Det finnes svært lite forskning som gjelder langsiktig effekt av intermitterende oksygen ved ustrukturerte daglige aktiviteter i hjemmet.

Behov for videre forskning
Det er behov for langsiktige studier av intermitterende oksygenbehandling i hjemmesituasjonen, studier som skiller mellom subgrupper av KOLS-pasienter som kan ha nytte av intermitterende oksygenbehandling, og studier av effekten av ulike doser av intermitterende oksygenbehandling.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Holte TO, Asmervik J, Bakke P, Stavem K.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-206-0