Hopp til innhold

Rapport

Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken.

SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Sammendrag

Blant forskere er det full enighet om at tobakksreklame øker risikoen for at unge begynner å røyke. Begrensninger og spesielt forbud mot tobakksreklame bidrar til å dempe rekrutteringen. Lund og Rise mener at en eliminering av tobakksutstillingene også vil kunne få dempende effekt på sigarettsalget.

– Tobakksindustrien har investert store ressurser for å utvikle pakkedesign som skal kommunisere et budskap til både eksisterende og potensielle kunder. Industriens aktivitet på området faller klart innenfor definisjonen av reklame, sier Lund. Ny forskning viser at de prangende tobakksutstillingene særlig øker risikoen for tilbakefall blant forhenværende røykere.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2008
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund KE, Rise J.
  • ISSN trykt: 1503-454X
  • ISBN trylt: 978- 82-7171-314-0