Hopp til innhold

Forskningsomtale

Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, konkluderer forskere som har sett på de beste studiene som finnes på området.

Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, konkluderer forskere som har sett på de beste studiene som finnes på området.


Hovedbudskap

Studiene viser noenlunde samme effekt enten terapien gjennomføres i grupper, individuelt eller med foreldre til stede, konkluderes det i oversikten, som er publisert i The Cochrane Library (1).

Virker kognitiv atferdsterapi? 

Kognitiv atferdsterapi er en behandling der pasienten og behandleren sammen forsøker å identifisere og endre uhensiktsmessige tanker, holdninger og atferd som fører til følelsesmessig utmattelse. Behandlingen kan blant annet omfatte rollespill, avspenningsøvelser samtalebehandling og gradvis tilvenning til angstfremkallende situasjoner.

Studiene viste at: 

  • I gruppen som fikk kognitiv atferdsterapi hadde 56 av 100 personer ikke lenger en angstdiagnose sammenliknet med 28 av 100 personer som stod på venteliste
  • Deltakerne som fikk kognitiv atferdsterapi hadde i gjennomsnitt litt færre symptomer enn deltakerne som sto på venteliste
  • Studiene viser noenlunde samme effekt enten terapien gjennomføres i grupper, individuelt eller med foreldrene til stede.

Det er middels kvalitet på denne dokumentasjonen. Det vil si at det er sannsynlig at videre forskning kommer til å påvirke tilliten til resultatene og føre til endring. Dessuten kan vi ikke utelukke mulige, viktige forskjeller mellom ulike typer kognitiv atferdsterapi.

Hva er informasjonen basert på? 

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier om hvordan kognitiv atferdsterapi virker på barn og unge med milde eller moderate angstlidelser. Forskerne fant 12 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene sammenliknet barn og unge som fikk atferdsterapi med barn og unge som sto på venteliste for å få kognitiv atferdsterapi. I de fleste studiene ble deltakerne målt 12 måneder etter behandling. 

Cochrane-samarbeidet 

The Cochrane Collaboration er en internasjonal, uavhengig og ideell organisasjon som lager aktuell og pålitelig informasjon om effekt av helsetiltak. Det viktigste produktet er systematiske oversikter som publiseres hvert kvartal som en del av The Cochrane Library. Kunnskapssenteret er basen for Cochrane-samarbeidet i Norge og bidrar også med oversikter til The Cochrane Library. 

Alle i Norge får gratis tilgang til the Cochrane Library, f.eks. via www.cochrane.no 

Litteratur 

1. James A, Soler A, Weatherall R. Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents  The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2005
  • Forfattere: