Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Foresattes erfaringer med tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Foresattes erfaringer med tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg

Rapport

Foresattes erfaringer med tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg

Publisert Oppdatert

I føringene for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene understrekes det at de skal gjennomføres i hele landet, være sammenliknbare på tvers av regionene.

I føringene for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene understrekes det at de skal gjennomføres i hele landet, være sammenliknbare på tvers av regionene.


Om rapporten

  • Utgitt: 2007
  • Forfattere: Holmboe O, Garratt A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-151-3

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har ansvar for gjennomføring av nasjonale brukererfaringsundersøkelser innen helsetjenesten. Hvert år gjennomfører vi to nasjonale pasienterfaringsundersøkelser, én innenfor psykisk helsevern og én ved somatiske institusjoner. I føringene for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene understrekes det at de skal gjennomføres i hele landet, være sammenliknbare på tvers av regionene, og at resultatene skal være representative på institusjonsnivå og publiseres på sykehusvalg.no. 

Sosial- og helsedirektoratet ga i februar 2006 Kunnskapssenteret i oppdrag å gjennomføre en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) høsten 2006. Vi søkte etter validerte instrumenter som kunne benyttes i en slik undersøkelse, men fant ingen som kunne brukes direkte. Det var derfor behov for et utviklingsarbeid før gjennomføringen av denne nasjonale undersøkelsen.

Målet med dette notatet er å beskrive utviklingen og valideringen av et måleinstrument og en innsamlingsmetode som kan anvendes for å måle brukererfaringer ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge. Kunnskapssenteret har i en årrekke gjennomført brukererfaringsundersøkelser rettet mot ulike grupper av pasienter og andre brukere av helsetjenester. Standard framgangsmåte er at vi innhenter data om brukerne fra sykehusenes datasystemer. På bakgrunn av disse opplysningene trekker vi et utvalg brukere ved hver institusjon. Dette utvalget får tilsendt et spørreskjema som returneres til oss. Data fra spørreskjema kobles deretter sammen med opplysninger fra sykehusenes datasystemer for analyse. Avgrensingen av dette prosjektet består i å definere hvilke enheter innen BUP vi skal vurdere og hvem vi skal spørre om erfaringene til.

Sammendrag